Професорсько-викладацький склад | Кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри - РУДИЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стратегії забезпечення конкурентоспроможності мясопереробних підприємств».

Викладає дисципліни: 
Банківська система, Центральний банк та грошово-кредитна політика.
ВАРЧЕНКО ОЛЬГА МИРОНІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р екон. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективнсть інтенсифікації виробництва та переробки винограду (на прикладі господарства Закарпатської обл.)». 

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: «Економіка формування та функціонування ринку цукру в Україні».

Викладає дисципліни: 
Маркетинг, Інвестування, Фінансовий менеджмент, Інвестиційний менеджмент.
БАТАЖОК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. економ. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації».

Викладає дисципліни: 
Гроші та кредит, Бюджетна система, Місцеві фінанси.
ГУТКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність інвестування присадибних селянських господарств».

Викладає дисципліни: 
Фінанси, Фінанси підприємств, Антикризове фінансове управління.
АРТІМОНОВА ІРИНА ВІКТОРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств».

Викладає дисципліни: 
Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Міжнародні фінанси.
ГЕРАСИМЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління інноваційною діяльністю птахівничих підприємств».

Викладає дисципліни: 
Корпоративні фінанси, Логістика, Моделювання логістичних процесів.
ЗУБЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність інтенсифікації молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах».

Викладає дисципліни: 
Фінанси підприємств, Теорія галузевих ринків, Інвестування.
ТКАЧЕНКО КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення економічної стійкості виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах».

Викладає дисципліни: 
Інвестування, Фінансовий інжиніринг, Інвестиційний менеджмент.
ШУБРАВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р екон. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-математичне моделювання агропромислових циклів». 

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему: «Сталий розвиток агропродовольчої системи України».

Викладає дисципліни: 
Фінанси, Фінансове посередництво, Управління фінансовими ризиками.
КРИСАНОВ ДМИТРО ФЕДОСОВИЧ
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р екон. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «І ндустріалізація сільського господарства і удосконалення розселення».

У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Соціально-екологічні пріоритети аграрної сфери та економічний механізм їх реалізації».

Викладає дисципліни: 
Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Бюджетний менеджмент.
Драган Оксана Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні». Спеціальність: Економічні науки. 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни – «Основи наукових досліджень», «Фінанси», «Корпоративні фінанси», «Інвестиційний менеджмент».

Гринчук Віталій Юрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, асистент
ХОЛОДЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, асистент
БОЛІЧЕНКО АЛЛА СЕРГІЇВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший лаборант кафедри