Професорсько-викладацький склад | Кафедри гігієни тварин та основ санітарії

Малина Василь Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
завкафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

застосування біологічно активних препаратів, екзогенних імуномодуляторів тваринного походження та пробіотичних препаратів з метою підвищення продуктивних якостей сільськогосподарських тварин

Булей Наталія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

біологічні властивості імуномодулюючих препаратів та їх вплив на організм сільськогосподарських тварин та птиці

Гришко Віталій Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Вплив абіотичних факторів навколишнього середовища на організм сільськогосподарських тварин та методи підвищення природної резистентності їх організму

Балацький Юрій Олександрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат ветеринарних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

Розробка дезінфектантів та їх застосування у свинарстві

Федорченко Максим Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Бондаренко Леся Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Канд. вет. наук, асистент