Професорсько-викладацький склад | Кафедри іхтіології та зоології

Гриневич Наталія Євгеніївна, завідувач кафедри іхтіології та зоології
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доцент, доктор ветеринарних наук
Напрям наукової діяльності: 

«Обґрунтування та розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах України за замкненого водопостачання»

Випускниця Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького 2003 р. за спеціальністю – ветериенарна медицина. У 2007 р. захистила дисертацію «Лікувально-профілактичні заходи при інвазійних хворобах молоді райдужної форелі в умовах західного регіону України» за спецальністю 16.00.11- паразитологія, гельмінтологія.

Викладає дисципліни: 
• Методика дослідної справи • Організація фермерського рибного господарства • Відтворення гідробіоресурсів • Раціональне використання водного фонду України • Теоретичні основи рибництва • Холодноводе рибництво
Михальський Олег Ральфович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач кафедри
Напрям наукової діяльності: 

«Моніторинг стану іхтіофауни басейну річки Рось з урахуванням ступеню змін кліматичного, гідрохімічного та гідрологічного режимів»

Випускник Білоцерківського сількогосподарського інституту 1988 р. за спеціальністю – зооінженерія. В 2000-2001 р.р. навчався в магістратурі кафедри анатомії та гістології ім. професора П.О. Ковальського.

Викладає дисципліни: 
• Водна орнітологія • Гідромамаліологія • Заповідна справа • Акліматизація гідробіонтів • Зоологія безхребетних і хордових
Присяжнюк Наталія Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доцент, кандидат ветеринарних наук
Напрям наукової діяльності: 

 «Іхтіологічний та іхтіопатологічний моніторинг впливу біотичних та абіотичних чинників за відтворення коропових та осетрових риб»

Випускниця Білоцерківського державного аграрного університету 2003 р. за спеціальністю ветеринарна медицина. У 2011 р. захистила дисертацію «Особливості морфології печінки хрящових та кісткових риб» за спеціальністю 16.00.02. – патологія, онкологія, морфологія тварин.

Викладає дисципліни: 
• Іхтіологія (загальна, спеціальна) • Анатомія риб • Гістологія та ембріологія водних тварин • Біологія об’єктів декоративної аквакультури
Куновський Юрій Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

 «Відтворення об’єктів декоративної аквакультури та аналіз експлуатації акваріумів різних типів із дослідженням іхтіофауни та водної рослинності»

Випускник Української сільськогосподарської академії 1992 р. за спеціальністю – ветеринарна медицина. У 2007 р. захистив дисертацію «Морфогенетичний аналіз раннього ембріогенезу свиней  при одержанні зародків in vitro» за спеціальністю 03.00.15-генетика

Викладає дисципліни: 
• Біологічні основи рибного господарства • Теорія динаміки популяції риб • Основи теорії еволюції гідробіонтів • Основи акваріумістики • Біологічні ресурси гідросфери • Декоративна аквакультура
Хом'як Олександр Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Екологічні основи ведення тваринництва

Автор більш ніж 40 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 1 навчального посібника, 3 патентів України.

Викладає дисципліни: 
Екологічні основи ведення галузі тваринництва, маркетинг в аграрному та харчовому секторах, екологічний менеджмент і аудит, екологічна статистика

Історія кафедри іхтіології та зоології

Історія кафедри іхтіології та зоології розпочинається з 1932 р., як кафедра зоології, що була  в складі ветеринарного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту. Очолив кафедру  професор Івакін О.А.

Після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників, у 1944 р. була відновлена робота інституту у складі якого розпочала роботу кафедра зоології та дарвінтизму, яку у різні роки очолювали доцент Воскресенський М.М. та доцент Тарнавський Н.Д.

У 1956 р. кафедра зоології та дарвінізму булла об’єднана з кафедрою гістології під керівництвом професора Ковальського П.О.

В зв’язку з інтенсифікацією рибництва у 1961 р. було створено кафедру зоології та рибництва, завідувачем якої стала доцент Погорельцева Т.П.

В той час на кафедрі працювали доцент Москальова Є.А. та викладачі Сурмій А.І., Ящикова К.М., Зданевич К.С., Маврищева З.М. Кафедра Функціонувала, як науковий і виробничий центр. Викладацький склад кафедри надавав допомогу рибницьким господарствам з питань впровадження технологій по вирощуванню риби та боротьбі з хворобами риб. Проводилася навчально-методична робота в школах Білоцерківщини.

У 1969 р., в зв’язку з реорганізацією, кафедра зоології і рибництва увійшла до складу кафедри мікробіології і вірусології, яку очолив професор Рягін С.Т.

У 1990 р. кафедру очолив професор Рухляда В.В., який продовжував і розвивав основні методичні та наукові напрямки діяльності кафедри.

У 2004 р., для підготовки фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси» на екологічному факультеті Білоцерківського державного аграрного університету, створено кафедру іхтіології та зоології, до складу якої було переведено лабораторію зоології та її викладацький склад . Очолив кафедру професор Клименко О.М.

З 2016 р., кафедру іхтіології та зоології очолює доцент, кандидат ветеринарних наук Гриневич Наталія Євгеніївна.

Робота колективу спрямована на вивченні морфології прісноводних риб. основні завдання навчально-методичної роботи кафедри:

- викладання дисциплін з іхтіології та зоології на сучасному науково-

методичному рівні;

- напрацювання навчально-методичних розробок з напряму «Водні

біоресурси»;

- проведення наукових досліджень аквакультури та водних біоресурсів;

- створення належної матеріальної бази кафедри;

- виховна робота зі студентами закріпленого курсу

 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА БАЗА КАФЕДРИ

АКВАРІУМНИЙ КОМПЛЕКС:

 15 акваріумів загальним об’ємом 3000 л ,що використовується для проведення

практичних занять та науково-дослідної 

роботи студентів.

БАСЕЙНОВИЙ КОМПЛЕКС:

6 басейнів зальним об’ємом 20 м 3 для

підрощування та розведення прісноводних

промислових та декоративних риб, що

використовуються для проведення

практичних занять. 

         

 

НАВЧАЛЬНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МУЗЕЙ :

проведення практичних занять та навчальної практики

студентів з морфології тварин, ентомології, іхтіології,

 герпетології та орнітології.

 

Філії кафедри:

 

  • ПрАТ «Чернігіврибгосп»

Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Жавинка

  • ФОП «Чернишук І.І.» (Амур)

Черкаська обл., Лисянський р-н., смт Лисянка

  • Державне підприємство «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб»

Черкаська обл., Чорнобаївський р-н., с. Іркліїв

  • Фермерське господарство «Голуба нива»

Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Стільсько

  • ТОВ «Рибанов»

Харківська обл., м. Харків

  • ТОВ «Ставищенський рибгосп»

Київська обл., Ставищенський р-н., смт Ставище

  • СТОВ «Східноукраїнський центр з розведення цінних видів риб «МЖА»

Харківська обл., Нововодолазький р-н., с. Павлівка

  • Білоцерківська експериментальна станція інституту гідробіології НАН України

           Київська обл., м. Біла Церква