Професорсько-викладацький склад | Кафедри інформаційних систем і технологій

ТРОФИМЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1986 році здобув повну вищу освіту у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Механіка".

У 1998 році здобув другу вищу освіту в Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю "Менеджмент організацій".

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності "Економіка сільського господарства і АПК".

У 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем і технологій.

Напрям наукових досліджень: електронна комерція; розвиток інфрокомунікаційної інфраструктури фінансового ринку.

Викладає дисципліни: 
"Біржова електронна комерція", "Електронне врядування", "Інформаційні системи та технології", "Інформаційні системи і технології на підприємстві", "Компютерна техніка та програмування".
БОНДАР ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат економічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1983 році здобула повну вищу освіту у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Математика"..

У 1998 році здобула другу вищу освіту в Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю менеджмент організацій.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності "Економіка сільського господарства і АПК".

У 2005 році присвоєно вчене звання доцент.

Напрям наукових досліджень: формування та особисті функціонування територіального  аграрного ринку.

Викладає дисципліни: 
"Економічна інформатика", "Моделювання економічних систем", "Економіко-математичне моделювання", "Компютерна техніка та програмування", "Інформаційні системи і технології на підприємстві"
ЗАМКЕВИЧ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат технічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Отримав вищу освіту у Миколаївському кораблебудівному інституті ім. С. О.Макарова по спеціальності інженер-механік по суднових силових установках. У 1970 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Одеському технологічному інституті.

У 2000 році пройшов передпідготовку у Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю "Менеджмент організацій".

У 1975 році отримав вчене звання доцента на кафедрі гідравлики і теплотехніки.

Напрям наукових досліджень: стратегія стійкого сталого економічного розвитку.

Викладає дисципліни: 
"Інформація і системологія", "Інформаційні системи та технології обліку"
НОВІКОВА ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат економічних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2007 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Соціальна інформатика" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2008 році прошла перепідготовку у Білоцерківському державному аграрному університеті щодо отримання кваліфікації менеджер-економіст.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

Напрямом наукових досліджень є аналіз, математичне моделювання, прогнозування і менеджмент ризиків у технічних та фінансових системах. Проектування і реалізація комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем та систем підтримки прийняття рішень (САПР) при моделюванні, прогнозуванні та керуванні системи і процесами різної природи. 

 

Викладає дисципліни: 
"Основи інформатики", "Методи обробки інформації та прогнозування", "Компютерна техніка та інформаційні технології", "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
ТКАЧЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат педагогічних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2000 році отримала повну вищу освіту у Київському державному університеті технологій та дизайну за спеціальністю "Швейні вироби" кваліфікації "інженера-технолога-конструктора".

У 2006 році здобула другу вищу освіту у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю "Математика" кваліфікації "викладач математики та інформатики".

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти.

Напрям наукових досліджень: професійно-педагогічна підготовка магістрантів у закладах вищої аграрної освіти. Інформаційні технології у професійно-педагогічній підготовці майбутніх фахівців аграрної сфери.

Викладає дисципліни: 
"Інформаційні системи та технології у ветеринарній медицині", "Основи інформатики", "Інформаційні технології в агрономії", "Інформатика", "Інформатика і програмування".
САВЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2001 році отримала повну вищу освіту у Білоцерківському державному аграрному університеті за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Напрям наукових досліджень: ефективність впровадження методів електронної комерції на прикладі ринку насіння.

 

Викладає дисципліни: 
"Інформаційне консультативне забезпечення в АПК", "Інформаційні системи і технології", "Інформатика", "Інформатика і програмування"
ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА ІГОРІВНА
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2008 році отримала повну вищу освіту у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут".

У 2017 році отримала другу вищу освіту у Білоцерківському національному аграрному університеті за кваліфікацією спеціаліст з менеджменту.

Викладає дисципліни: 
"Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами", "Комп’ютерна техніка та програмування", "Інформаційні системи та технології у ветеринарній медицині"