Професорсько-викладацький склад | Кафедри іноземних мов

Цвид-Гром Олена Петрівна – в.о. завкафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат філолог. наук, доцент
Лобачова Світлана Віталіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач, заступник декана факультету права та лінгвістики
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (КНЛУ). Має більше 30 друкованих праць.

Наукові інтереси: розвиток гностичних здібностей студентів  засобами професійно орієнтованих дисциплін.

Бере участь у роботі редколегії наукових вісників університету. Неодноразово  працювала  з місією ОБСЄ як перекладач. Постійно  бере участь у тренінгах та семінарах з питань Academic  writing.

Викладає дисципліни: 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Латинська мова».
Боньковський Олександр Антонович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач, начальник відділу зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та роботи з іноземними студентами
Напрям наукової діяльності: 

Постійно бере участь у підготовці та реалізації ряду міжнародних освітніх та наукових проектів за програмами ЄС Темпус, 7 Рамкова угода, Еразмус, ДААД та інші.

Академічний експерт Європейської Комісії, Генеральний директорат з освіти та культури.

Організатор міжнародних науково-практичних конференцій на базі БНАУ та партнерських ВНЗ.

Напрямок наукової роботи: лексико-семантична характеристика термінології рослинництва в німецькій мові. Має понад 15 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: 
Практичний курс другої іноземної мови (німецька) для здобувачів вищої освіти напряму «філологія», англійська термінологія в аграрній сфері, ділова англійська мова, іноземна мова за професійним спрямуванням для здобувачів ступеня доктора філософії.
Будугай Ольга Дмитрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат філол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Запорізький ДУ («Французька і німецька мови»), Бердянський ДПІ («Укр. мова і література»), Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди («Німецька мова, зарубіжна література»).

У 2007 р. захистила дисертацію «Пригодницько-шкільна повість для дітей 1960-1980-х рр.: жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар, А. Давидов)». Має понад 65 публікацій у фахових виданнях України, Росії, Болгарії, ФРН. Серед них: «Німецька мова» (метод. розробка, 2003); «Сторінки історії Запорозького козацтва» (посібник, у співавторстві з А. Будугаєм, 2008); «Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років» (монографія, 2009); «Das Schicksal der ukrainischen «Ostarbeiters» während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland (zum Beispiel Ehepaar Dmitry und Raisa Savchenko)» (стаття, Мюнхен, 2011); «Зарубіжна дитяча література» (посібник для ВНЗ, 2011); «Към сиянието на Истина през глъбините на Словото (До сяйва Істини через глибини Слова)» (збірка статей спільно з А. Будугаєм, Софія, 2012) та ін. Є співавтором колективної монографії «Діалогічне прочитання української літератури» (2007), колективного видання з грифом МОН МСУ «Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах: методичний посібник» (2012).

Пише також художні, публіцистичні твори; проводить літературно-мистецькі заходи з творчою студентською молоддю. Разом з А. Будугаєм видала друком збірку лірики «Скарби Приазов’я» (2001), документальну повість про свого батька «У тунелях таємничої Дори» (2005), у співавторстві з А. Будугаєм і С. Литвиненком опублікували альманах «Ворота в Небо» (2008), збірку для дітей «Святковий вінок» (2009) та збірку вибраного «Слова – Світи» (2010).

Активний учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. У 2017 р. стала ініціатором і контактною особою угоди про співпрацю між Факультетом права та лінгвістики БНАУ та НУНО (Німецько-українським науковим Об’єднанням ім. Юрія Бойка-Блохина в Мюнхені на чолі з Президентом, доктором філософії, почесним академіком Академії наук вищої школи України (АН ВШУ), членом-кореспондентом Української вільної академії наук (УВАН) у Нью-Йорку, лауреатом премії фонду ім. Т. Шевченка, професором Дариною Блохин). Доцент Будугай О.Д. веде методичний семінар «Шляхи виконання НПП БНАУ пунктів угоди про співпрацю між ФПЛ БНАУ та НУНО». Вона постійно підвищує свій фаховий рівень. У 2017 р. отримала сертифікат про закінчення інтенсивного курсу з методики викладання французької мови, організованого Федерацією Обмінів Франція-Україна (FEFU), Асоціацією Французької мови як іноземної Франція-Україна (l’Association FLE France Ukraine).

Коло наукових зацікавлень: літературознавство, міфологія, фольклористика, лінгвістика, філософія мови.

Викладає дисципліни: 
Українська література, латинська, французька, німецька мови
Марчук Володимир Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування ціннісних орієнтацій студентів аграріїв у процесі вивчення іноземних мов».

Має більше як 35 науково-методичних публікацій, зокрема у науково-метричних зарубіжних виданнях(Index Copernicus). Постійно бере участь у державних та міжнародних науково-практичних конференціях.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Науковий вісник ветеринарної медицини»  Білоцерківського НАУ.

Відповідальний за виробничу практику та працевлаштування студентів факультету права та лінгвістики (напрям філологія)

Наукові дослідження: особистість, формування ціннісних орієнтацій особистості.

Викладає дисципліни: 
іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) для студентів факультету ветеринарної медицини , психолого-педагогічні студії, німецька мова.
Носенко Марія Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Працює над науковим дослідженням на тему «Лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти феномену мовної гри засобами німецької мови», є автором 12 наукових праць, має публікації у фахових виданнях та збірниках наукових праць.

Марія Миколаївна постійно працює над підвищенням свого професійного рівня викладача і перекладача. Щорічно надає допомогу Міжнародному фонду «Відродження Чорнобиля» як перекладач, який супроводжує групу дітей на оздоровленні у Німеччині.

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації викладачів німецької мови при Інституті імені Ґете, м. Київ.

2016 року перебувала на стажуванні у Німеччині, брала участь у науково-методичному семінарі «Weimar, Berlin – zwei Kulturmetropolien», м. Ваймар, м. Берлін.

Постійно бере участь у методичних семінарах інституту ім. Гете у м. Київ, набуті знання застосовує у викладацькій роботі і передає своїм колегам, організовує і проводить методичні семінари для вчителів німецької мови м. Біла Церква.

Викладає дисципліни: 
Практичний курс другої іноземної (німецької) мови для здобувачів вищої освіти факультету права та лінгвістики; - латинська мова для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини.
Рєзнік Віта Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя (нині НДУ імені М.В.Гоголя), факультет іноземних мов, німецько-англійське відділення.

На кафедрі працює з 2006 року.

З 2009 по 2014 рр. – здобувач кафедри германської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Напрям наукових досліджень: германська філологія (лексикологія, термінознавство,  перекладознавство), міжкультурна комунікація,  методика викладання німецької мови.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.  Має 17 наукових праць: науково-методичні розробки та рекомендації (2), публікації у фахових виданнях та збірниках наукових праць (5 статей).

Підвищує свій професійний рівень, беручи участь у роботі семінарів-практикумів з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови при Інституті імені Ґете (м. Київ – постійно), у стажуванні в Німеччині ( м. Берлін, 2006 р.), (м. Лейпциг та м. Мюнхен, 2012 р.).

Викладає дисципліни: 
Практичний курс другої іноземної (німецької) мови та переклад, третя іноземна (німецька) мова, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).
Зелінська Віта Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році закінчила Національний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, факультет іноземної філології, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація «Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури»

На кафедрі працює з 2015 року. Постійно підвищує свій професійний рівень. Є учасником семінарів та практичних курсів вчителів іноземної мови:

У 2013 – І рівень Студії освіти для викладачів «Сова» та Macmillan; отримала сертифікат «Methodology: Back to Basics»

У 2014 – ІІ рівень Студії освіти для викладачів «Сова» та Cambridge; отримала сертифікат «Methodology: A Fresh Look».

Викладає дисципліни: 
іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) для здобувачів вищої освіти біотехнологічного факультету та факультету ветеринарної медицини.
Велика Катерина Ігорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Національний авіаційний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача вищого навчального закладу. На кафедрі працює з 2014 р.

Активно виступає на різних семінарах та конференціях університету, є одним із виконавців наукової роботи на тему: «Створення електронного галузевого багатомовного інтерактивного словника», постійно підвищує свій професійний рівень.

Щорічно  бере участь у проведенні позанавчальних заходів: студентські олімпіади, які проводяться кафедрою іноземних мов та «Брейн-ринг» -  на базі кафедри суспільно-гуманітарних наук.

Викладає дисципліни: 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» і «Іноземна мова» для здобувачів вищої освіти факультету агробіотехнологій.
Кацалап Анастасія Ігорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інститут іноземної філології, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, китайська)». Здобула кваліфікацію «Викладач англійської мови, вчитель китайської мови та зарубіжної літератури». Отримала: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) сертифікати 3 і 4 рівнів.

На кафедрі працює з 2017 року. Постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у конференціях та семінарах університету. 

Викладає дисципліни: 
практичний курс другої іноземної мови (китайська мова) для здобувачів вищої освіти факультету права та лінгвістики, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) для здобувачів вищої освіти ветеринарного факультету.
Рейда Ольга Андріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент