Професорсько-викладацький склад | Кафедри менеджменту

Гринчук Юлія Сергіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завкафедри, доктор. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2006 р. захистила дисертацію на тему «Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК».

У 2016 р. захистила дисертацію на тему «Управління формуванням та використанням виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У науковому доробку понад 60 наукових праць. Автор монографії «Удосконалення формування та використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014 р.) та співавтор монографії «Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку» (2007 р.).

Сфера наукових інтересів: стратегічний аналіз та стратегічне управління підприємствами.

Викладає дисципліни: «Стратегічне управління», «Стратегічний аналіз», «Планування розвитку територій», «Рекламний менеджмент», «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність».

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Організація самостійної роботи при викладанні дисциплін». Свідоцтво СС00493706/000544-16 від 23.09.2016 р.
 

Вихор Микола Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У  1988 р. захистив дисертацію на тему «Виробничий потенціал регіональних АПК і ефективність його використання (на прикладі АПК Кагарлицького району Київської області)» на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.22 «Економіка, планування і організація управління сільським господарством».

У науковому доробку близько 120 наукових праць, співавтор монографії «Повышение эффективности агропромышленного производства» (1990 р.), навчальних посібників «Менеджмент фірми» (2004 р.) та Міжнародний менеджмент» (2011 р.), автор навчальних посібників «Операційний менеджмент» (2017 р.) та «Корпоративний менеджмент» (2017 р.). Має досвід управлінського консультування фізичних осіб, фірм, підприємств, організацій.

Відзнаки: Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, управління організаційними змінами.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Управління змінами».

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Специфіка реалізації оптимального поєднання методів та принципів навчання під час вивчення навчальних дисциплін». Свідоцтво 12 СПВ 186384 від 15.03.2016 р.

Шемігон Олександр Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1996 р. захистив дисертацію на тему «Господарські і біологічні особливості помісних тварин при схрещуванні лебединської худоби зі швіцькою» на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.15 «Розведення тварин».

У науковому доробку близько 80 наукових праць.  Співавтор навчальних посібників: «Менеджмент фірми» (2004 р.), Міжнародний менеджмент» (2011 р.).

Відзнаки: Грамота Міністерства освіти і науки України, Грамота Міністерства аграрної політики України.

Сфера наукових інтересів: діяльність аграрних підприємств на ринку товарів та послуг, підвищення ефективності управління сільськогосподарськими підприємствами.

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Упровадження в освітній процес імітаційних тренінгів при викладанні дисциплін». Свідоцтво 12СПК 862440 від 23.09.2016 р.

Викладає дисципліни: 
аграрний менеджмент, менеджмент організації, інноваційний менеджмент.
Хахула Лариса Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1998 р. захистила дисертацію на тему «Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих аграрних навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

У науковому доробку близько 30 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: психологія управління, організаційна культура підприємства, дослідження впливу особистості на результативність управління організацією, соціальний менеджмент.

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Соціологія праці та управління», «Комунікативний менеджмент», «Педагогіка і методика викладання у вищій школі».

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі при викладанні дисципліни «Соціологія праці та управління». Свідоцтво 12 СПВ 186400 від 15.03.2016 р.

Коваль Надія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2009 р. захистила дисертацію на тему «Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі» на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У науковому доробку близько 50 наукових праць, автор навчального посібника «Управління потенціалом підприємства» (2017 р.).

Відзнаки: Відмінник освіти України.

Сфера наукових інтересів: оптимізація процесів управління, управління людськими ресурсами, розвиток потенціалу підприємств.

Викладає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Регіональний менеджмент», «Управління персоналом», «Управління потенціалом підприємства», «Управлінське консультування».

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі при викладанні дисциплін». Свідоцтво 12СПВ 186383 від 15.03.2016 р.

Биба Валентина Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Здійснює підготовку дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У науковому доробку близько 15 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: функціонування та розвиток фермерських господарств в Україні.

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Соціологія праці й управління», «Комунікативний менеджмент», «Самоменеджмент».

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Сучасні підходи до викладання навчальних дисциплін». Свідоцтво СС00493706/000513-16 від 23.09.2016 р.

Утеченко Дар'я Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Здійснює підготовку дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу.

Викладає дисципліни: «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність», «Управління соціальним і гуманітарним розвитком», «Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу», «Діловодство»

Стариченко Микола Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2015 р. захистив дисертацію на тему «Інвестиційна діяльність

сільськогосподарських підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У науковому доробку близько 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: організація інвестування сільського господарства, інвестиційно-інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств, розвиток сільських територій.

Підвищення кваліфікації: НУБІПУ ННІ післядипломної освіти. Семінар «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Тема: «Освіта впродовж всього життя». Свідоцтво СС00493706/000657-16 від 23.09.2016 р.

bnau-km.kiev.ua – сайт кафедри