Професорсько-викладацький склад | Кафедри обліку і оподаткування

СВИНОУС Іван Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Професор, доктор економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах.

Викладає дисципліни: 
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Методика наукових досліджень, Аудит.
ХОМЯК Наталія Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доцент, кандидат економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Вдосконалення обліку та контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.

Викладає дисципліни: 
Звітність підприємств, Облік в банках, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами.
ТОМІЛОВА Надія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Поглиблення теоретичних положень та розробка методичних та організаційно - практичних рекомендацій щодо вдосконалення облікової політики підприємств агропромислового виробництва для ефективного управління виробництвом сільськогосподарської продукції.

Викладає дисципліни: 
Основи оподаткування, Внутрішньогосподарський контроль, Автоматизація обліково-економічних процесів, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств.
ЗАБОЛОТНИЙ Вячеслав Сергійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Аналіз ринку м’ясопродуктів та вивчення методів підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю м’ясної продукції.

Викладає дисципліни: 
Облік і аудит, Податкова система, Організація і методика аудиту, Судово-бухгалтерська експертиза.
ХОМОВИЙ Сергій Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Управлінський облік біоенергетичних витрат у сільськогосподарських підприємствах.

Викладає дисципліни: 
Управлінський облік, Облік у зарубіжних країнах, Система національних рахунків, Методи і моделі прийняття рішень в обліку і оподаткуванні.
ГАВРИК Олеся Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат економічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Поглиблення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення системи управління витратами підприємств яєчного птахівництва в умовах варіативності внутрішнього та зовнішнього середовища.

Викладає дисципліни: 
Бухгалтерський облік, фінансовий облік, фінансовий облік – 1, Фінансовий облік – 2, Податковий менеджмент.
ШЕВЧЕНКО Любов Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший лаборант кафедри