Професорсько-викладацький склад | Кафедри паразитології та фармакології

Завкафедри – Антіпов Анатолій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Епізоотолгія метастронгільозної інвазії в Поліській і Лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней”.

Напрям наукової діяльності: вивчення розповсюдження, вікової та сезонної динаміки кишкових нематодозів (параскароз, оксіуроз, стронгілятози) сільськогосподарських тварин

Викладає дисциплін – паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 

 

Авраменко Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 1988 році захистила кадидатську дисертацію на тему: “Влияние фуразолидона на минеральный обмен у кур”.

Напрям наукової діяльності: вивчення окремих параметрів фармакокінетики та фармакодинаміки вітчизняних антигельмінтиків групи макроциклічних лактонів, бензимідазолу та комплексних препаратів за паразитозів сільськогосподарських та домашніх тварин

Викладає дисципліни – ветеринарна фармакологія, клінічна фармакологія, лікарські рослини

 

Артеменко Людмила Павлівна, канд. вет. наук, доцент

У 1967 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Материалы к изучению анаплазмоза крупного рогатого скота в условиях Полесья Украины“.

Напрям наукової діяльності: удосконалення та впровадження в практику ветеринарної медицини комплексної програми боротьби з трихінельозом

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 

 

 

Гончаренко Володимир Петрович, канд. вет. наук, доцент

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Олуланоз свиней в Поліссі і Лісостепу України, вдосконалення заходів боротьби та профілактики»

Напрям наукової діяльності: вивчення розповсюдження, вікової та сезонної динаміки кишкових нематодозів (параскароз, оксіуроз, стронгілятози) сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 

 

Козій Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Патогенетичне обґрунтування використання нестероїдних протизапальних засобів при бронхопневмонії у телят”.

Напрям наукової діяльності: вивчення окремих параметрів фармакодинаміки, фармакотерапії препаратів із групи НПЗП, ефективності фермакопрофілактики та фармакотерапії паразитарних захворювань з використанням сучасних протипаразитарних препаратів. Вивчення питань, що стосуються добробуту сільськогосподарських тварин.

Викладає дисципліни – ветеринарна фармакологія, клінічна фармакологія, лікарські рослини

 

Соловйова Людмила Миколаївна, канд. вет. наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистила у 2004 р. на тему: “Порівняльна оцінка методів діагностики і терапії гепатодистрофії у собак”.

Напрям наукової діяльності: вивчення питань  епізоотології паразитарних хвороб собак та розробка ефективних заходів боротьби з ними

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 

 

 

Підборська Раїса Володимирівна, канд. вет. наук

У 2011 році захистила кандидатську дисертація: „Застосування озонотерапії у собак із гнійними ранами“.

Напрям наукової діяльності: вивченню питань  фармакокінетики і фармакодинаміки окремих груп антибіотиків, нестероїдних протизапальних та озоновмісних засобів, речовин патогенетичної дії за хвороб тварин різного ґенезу, вивчення каренції ветеринарних препаратів з метою забезпечення безпеки тваринної продукції та впровадження результатів даної роботи у навчальний процес

Викладає дисципліни – ветеринарна фармакологія, клінічна фармакологія, лікарські рослини

 

Шаганенко Володимир Сергійович, канд. вет. наук, асистент

Кандидатську дисертацію захистив у 2012 р. на тему: “Клініко-патогенетична роль оксиду азоту та корекція його рівня за хірургічної патології запального ґенезу в тварин різних видів”.

Напрям наукової діяльності: фармакологічна корекція запальних процесів у тварин різноманітної етіології,  фармакокінетики і фармакодинаміки окремих груп антибіотиків, та антигельмінтиків та методів визначення їх залишків у продукції тваринництва

Викладає дисципліни – ветеринарна фармакологія,  лікарські рослини, паразитологія

 

Бахур Тетяна Іванівна, канд. вет. наук

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Токсокароз собак і котів (поширення, патогенез, заходи боротьби)».

Напрям наукової діяльності: вивчення питань поширення, патогенезу та профілактики ендо- та ектопаразитозів домашніх м’ясоїдних; розробка ефективних схем лікування тварин за цих захворювань

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби тварин

 

 

 

Телефон кафедри: 38-94-15