Професорсько-викладацький склад | Кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Сатир Лариса Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доктор екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мотивація праці на виробництві зерна кукурудзи в умовах переходу до ринку».
В 2013 році  захистила докторську дисертацію на тему: «Відтворення матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика».

Шевченко Алла Олексіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічна ефективність і вдосконалення організації викоистання транспорту в господарствах по відгодівлі ВРХ».

Задорожна Руслана Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методологічні засади статистичного дослідження соціальної структури суспільства».

Метою дослідження є обґрунтування методологічних принципів статистичного дослідження соціальної структури та їх застосування для аналізу будови сучасного українського суспільства.

Кепко Валентина Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук,  доцент
Ткаченко Марина Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с-г наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання селекційно-генетичних процесів на ПЕОМ і генетико-економічна оптимізація програми селекції у відкритих популяціях молочної худоби».

Непочатенко Андрій Вікторович 
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук
Напрям наукової діяльності: 

В 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність використання машинно–тракторного парку сільськогосподарських підприємств».

Сфера наукового дослідження – інституціональні засади формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

 

Викладає дисципліни: 
«Основи підприємництва», «Стратегія підприємства», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»,«Управління стратегічними змінами підприємства».
Стаднік Леонід Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент