Професорсько-викладацький склад | Кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки

Сокольська Тетяна Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

2009 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Якісна складова конкурентоспроможності продукції агросфери".
2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Ресурсне забезпечення економічного зростання сільськогосподарського виробництва".
Працює над проблемою " Роль публічного управління в забезпеченні стійкого розвитку сільських територій в Україні.
Має понад 70 наукових праць. Член спеціалізовоної вченої ради Д 27.821.03. 
Проходила стажування в університеті ім Юстуса Лібіха, брала участь у міжнародній науковій конференції “The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future”  Poland, Institute of Agricultural and Food Economics, та конференції  «Децентралізація, управління землями та розвиток громад», в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (Агросільрозвиток) спільно з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад.

Протягом двох тижнів   перебувала в Чеському університеті наук про життя (CULS) за програмою Erasmus + 

Participant of the First and Second National Consultations on the Development of Sectoral and Cross-Sectoral Export Strategies, initiated by the Ministry of Economic Development and Trade with the International Trade Center (ITS)           

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9qf7TBwAAAAJ&hl=uk

Викладає дисципліни: 
публічне адміністрування, економічна безпека держави, контролінг, управління інноваціями.
Паска Ігор Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р екон. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: "Формування та функціонування ефективної системи збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика".

Член спеціалізовоної вченої ради Д 27.821.03. 

 

Викладає дисципліни: 
міжнародна економіка, світова економіка, теорія організації управління міжнародними проектами
Даниленко Анатолій Степанович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор екон. наук, професор, Академік НААН України, ректор
Напрям наукової діяльності: 

"Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)".

У 1995 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: "Підприємництво і сільська зайнятість (питання теорії і практики)" в Інституті регіональних досліджень НАН України.

У 1997 р. - у Миколаївському сільськогосподарському інституті захистив докторську дисертацію на тему: "Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)".

У 2002 р. - присвоєно вчене звання професора.

Розробим нові підходи та управлінські методи із за­лучення інноваційного досвіду країн, де питання реформування аграр­ного сектору успішно вирішуються.

2010 р. - член-кореспондент НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій.

 Голова спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Голо­вний редактор чотирьох фахових видань: "Економіка та управління АПК", "Агробіологія", "Науковий вісник ветеринарної медицини", "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Нагороджений орденами "Знак Пошани" (1989), "За заслуги" ІІІ ступеня (2000), золотою і двома срібними медалями ВДНГ СРСР, (1988, 1989)

Має звання заслуженого працівника сільського гос­подарства (1994) та знак "Відмінник освіти України" (2005).

Автор понад 90 наукових праць, автор і співавтор 43 пропозицій урядовим структурам.

Брав участь у підготовці проектів 10 законів України, 2 указів президента.

Арбузова Тетяна Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  "Економічні аспекти надання іноземної допомоги агропромисловому виробництву та удосконалення механізму її використання" 

Викладає дисципліни: 
державне регуювання економіки, державне та регіональне управління, міжнародні економічні відносини, менеджмент ЗЕД
Білик Ольга Володимирівна,
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК України на зовнішніх ринках" 

Викладає дисципліни: 
організація виробництва, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції.
Іванова Любов Степанівна,
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Стратегії посилення конкурентних переваг молокопереробних підприємтсв"

Викладає дисципліни: 
міжнародна економіка, світова економіка, теорія організації
Лобунець Вікторія Іллівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві"

Викладає дисципліни: 
зовнішньоекономічна діяльність підприємств, основи зовнішньоекономічної діяльності, аналіз зовнішньоекономічної діяльності, міжнародна торгівля, митна справа, міжнародне митне регулювання, управління ризиками в міжнародному бізнесі
Поліщук Світлана Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. екон. наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Організаційні форми та економічна ефективність діяльності спільних сільськогосподарських підприємств"

Викладає дисципліни: 
інституційні основи Європейського Союзу, європейські стандарти публічного адміністрування, міжнародні економічні організації, глобальна економіка
Шпак Михайло Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Чутливість цукрових буряків до зміни доз добрив і густоти насадження в ланках сівозміни"

Викладає дисципліни: 
система технологій сільського господарства, міжнародна економічна інтеграція, міжнародне технічне регулювання, економічна безпека держави, економіка і організація аграрного сервісу, організація садово-паркового господарства

Кафедра публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки створена 2017 р. в результаті реорганізації кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  та євроінтеграції, яка бере свій початок зі створеної 1926 року кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва. Першим завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Мужицький А.І., який очолював її  до 1945 і зробив неоціненний вклад у розвиток економічної науки та підготовку високопрофесійних  фахівців для сільського господарства.

Після звільнення Білої Церкви від фашистських загарбників та відновлення роботи інституту завідувачем кафедри було призначено доцента П.Т. Марченка, а після його смерті тимчасове виконання його обов'язків було покладене на асистента П.В. Алюшина. У листопаді 1948 р. кафедру очолив доцент А.А. Радченко. У 1949-1959 рр. завідувачем кафедри працював професор І.Є. Петровський; в 1959-1961 рр. кандидат економічних наук
Г.М. Кучма.

Із вересня 1961 до січня 1978 рр. завідувачем кафедри був професор К.Є. Канський – один з найвідоміших економістів-аграрників України, автор широковідомих праць з аналізу господарської діяльності колгоспів та рентабельності виробництва продукції тваринництва.

У 1976 р. кафедра економіки і організації сільськогосподарського виробництва була поділена на дві: кафедру економіки сільського господарства (завідувач – професор К.Є. Канський) та кафедру організації і управління сільськогосподарським виробництвом (завідувач – доцент
Ю.Г. Семенов).

З 1986 р. кафедру очолював д-р екон. наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Губенко Василь Іванович, який раптово помер 20 листопада 2016 року. Його наукова спадщина це близько 400 наукових та навчально-методичних праць, з них присвячених проблемам менеджменту зовнішньоекономічної діяльності – понад 350, з них 18 колективних та одноосібних монографій і підручник.

Під його керівництвом студентами успішно виконано та захищено понад 400 дипломних і магістерських робіт та 4 кандидатських дисертацій і одна докторська дисертація.

Із кафедрою було пов'язане майже все життя доцента П.В. Алюшина, який у 1941 р. студентом пішов захищати Батьківщину. Усі свої знання і досвід він віддав справі підготовки спеціалістів. На кафедрі пропрацював від дня її створення і до останніх днів свого життя. Мав близько 50 наукових праць, 12 методичних розробок, керував більш як 30 дипломними роботами.

Майже десять років працювала асистентом кафедри Г.І. Соловйова, яка вела лабораторно-практичні заняття з курсу організації сільськогосподарського виробництва, багато зробила як вихователь і наставник молоді.

З 1991 р. на кафедрі працював кандидат економічних наук
О.Ю. Амосов, який мав значний виробничий досвід і тривалий час досліджував проблеми підприємництва в АПК, а у 1999 р. захистив докторську дисертацію. Нині це відомий вчений, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів ХарРІ НАДУ при Президентові України.

В різні роки працювали на кафедрі досвідчені педагоги доцент
О.О. Войтенко, асистенти В.І. Клименко, М.М. Чередник, доцент А.М. Гура.

Чверть століття працювала на кафедрі старшим лаборантом А.А. П'ятецька, кваліфікований фахівець, сумлінна працівниця, багато сил віддала забезпеченню навчального процесу та поліпшенню матеріальної бази кафедри.

В різні роки працювали на кафедрі старші лаборанти Р.М. Псуйко,
Т.М. Мушенко, Чижова Н.Г.  та Яценко С.В.

Про якість підготовки фахівців на кафедрі красномовно свідчить той факт, що наші випускники сьогодні успішно працюють в різних секторах економіки, обіймають керівні посади у публічній сфері, державних установах і корпораціях, працюють у приватних фірмах та комерційних банках, втілюють в життя так необхідні нашій державі реформи.

Гордістю нашої кафедри є кращі з кращих випускників економічного факультету:

Бобов Г.Б., Герой України, генеральний директор ТОВ «Панда» Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки;
Куць О.І., директор Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України;
Дзендзелюк О.М., кантрі-менеджер компанії “Кронікс Кемікел”;
Токовенко О. В., у 2004 р. визнаний Радою професорів університету Джорджії видатним випускником магістратури;
Степанова О. В., доктор економіки Норвезького аграрного університету;
Пустовіт Н.М., доктор економіки Університету Юстуса Лібіга м. Гіссен (Німеччина);
Савчук Ю.С., кандидат економічних наук, перший заступник голови Білоцерківської районної адміністрації Київської області;
Жижко О.А., начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Міністерства економіки України;
Супрун С.П., начальник відділу з питань міжнародного оподаткування та моніторингу податкових угод Управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів України;
Полочанінов В.Г., народний депутат Верховної Ради України VІІ-го скликання;
Сидоренко О.А., головний редактор журналу “Пропозиція”;
Ткачук І.В., керуючий опорного Білоцерківського відділення №2 ПАТ «Сбербанк»;
Панченко Р.С., керуючий Білоцерківським відділенням “Укрсиббанку”;
Вахній А.С, директор ПрАТ “Росич”;
Ороньоші Л.Ю., директор Хустського лісгоспу Закарпатської області;
Голубець В.І., перший заступник начальника Управління Пенсійного Фонду України у місті Білій Церкві Київської області;
Юлдашев Р. Е., начальник відділу торговельної політики та  міжнародних ринків Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва Міністерства аграрної політики України;
Бібік О. О., фінансовий менеджер фармацевтичної Компанії NYCOMED;
Білецький О. В., генеральний директор ЗАО «Мир финансовых Программ»;
Видиборець Р. О., директор ТОВ «Logos Development Group»;
Задворний А. С., керівник маркетингового напряму компанії ТОВ «Дікергофф Україна»;
Павленко В. М., фінансовий директор «Фокстрот»;
Рудик В. Я., фінансовий директор ЗАО «Мир финансовых Программ»;
Науменко А., президент компанії «Український аграрний холдинг»;
Пономаренко О. Б., заступник голови правління, головний економіст СВК ім. Щорса с. Яблунівка  Білоцерківського району Київської області;
Діденко М. В., начальник відділу постачань Групи компаній  «Fozzy»;
Діденко С.В., комерційний директор агрохолдигу ТОВ «Овостар», Байда В.В, фінансовий директор МК ПАТ «Запоріжсталь».

З 2017 року кафедру очолює доктор економічних наук Сокольська Т. В.

Сьогодні перед колективом кафедри стоїть головне завдання –забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів. З цією метою науково-педагогічний колектив кафедри (професор Паска І.М., доценти: Арбузова Т.В., Шпак М.В., Лобунець В.І.; асистенти Білик О.В., Поліщук С.М., Іванова Л.С.) працює над розробкою навчальних програм, створенням підручників, посібників та методичних рекомендацій для проведення занять із підготовки управлінської еліти нашої держави.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це ‒ унікальна можливість отримання сучасних знань та необхідних компетентностей для подальшого кар'єрного росту молодих фахівців, які бажають працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та бізнес структурах.