Професорсько-викладацький склад | Кафедри романо-германської філології та перекладу

Ігнатенко Вікторія Дмитрівна – в.о. завкафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук, асистент
Викладає дисципліни: 
Практичний курс другої іноземної мови
Борщовецька Валентина Дмитрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки на тему: «Навчання студентів-економістів англійської професійної лексики»

Наукові інтереси: когнітивний підхід до навчання професійної іноземної лексики у немовних навчальних закладах

Публікації: понад 100

Викладає дисципліни: 
Практична фонетика першої іноземної мови, методика викладання іноземної мови
Береговенко Наталія Сергіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

когнітивна лінгвістика, фразеологія, послідовний та синхронний переклад, стилістика

Викладає дисципліни: 
Практичний курс першої іноземної мови (англійська)
Вакалюк Надія Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

методика викладання англійської мови

Викладає дисципліни: 
Практичний курс першої іноземної мови
Демченко Наталія Сергіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

когнітивна лінгвістика, фразеологія

Викладає дисципліни: 
Іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська)
Гетьман Тетяна Євгеніївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

методика навчання усного послідовного перекладу

Викладає дисципліни: 
Практика усного і письмового перекладу, основи послідовного перекладу та техніки нотування, переклад технічних текстів, редагування перекладів
Зізінська Анна Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

історія англійської мови

Викладає дисципліни: 
Практичний курс 1-ої іноземної мови (англійська), історія англійської мови
Колісник Марина Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

лінгвістичні особливості англомовної інтернет-комунікації

Викладає дисципліни: 
Практика письмового та усного перекладу, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна лексикологія англійської та української мов
Пилипенко Iнна Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

особливості перекладу науково-технічних текстів

Викладає дисципліни: 
Практичний курс 1-ої іноземної мови (англійська), ділова іноземна мова
Столбецька Світлана Борисівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

методика викладання іноземної мови

Викладає дисципліни: 
Практичний курс 2-ої іноземної мови (французька)
Стрілецька Світлана Валеріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

 У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки на тему: «Дисграфічні помилки англійського письма при вивченні англійської мови як іноземної»

Наукові інтереси: лінгвістичний аналіз тексту, переклад

Публікації: 40

Викладає дисципліни: 
практичний курс 1-ої іноземної мови (англійська), практика усного і письмового перекладу, лінгвокраїнознавство країни першої іноземної мови
Колодій Вікторія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Тарасюк Анна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Викладає дисципліни: 
Практичний курс першої іноземної мови
Денисенко Ілона Ігорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Когнітивна лінгвістика, фразеологія, стилістика англійської мови

Викладає дисципліни: 
Практичний курс першої іноземної мови, практична фонетика першої іноземної мови, ділова іноземна мова
Чернищук Юлія Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Пилипей Юлія Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент

Науково-педагогічний колектив кафедри романо-германської філології та перекладу забезпечує підготовку фахівців-перекладачів із високим рівнем володіння іноземними мовами. Викладачі кафедри використовують сучасні методики навчання іноземних мов, поєднуючи їх із багаторічним досвідом. Вони постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня та вдосконалюють педагогічну майстерність. Заняття з дисциплін проводяться на високому рівні з використанням сучасних технологій навчання та власних науково-методичних розробок. Викладачі працюють над створенням мотивації студентів  до навчання, застосовуючи інноваційні методи.  Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці не лише майбутніх перекладачів, а й аспірантів, студентів економічних та юридичних спеціальностей.