Професорсько-викладацький склад | Кафедри технології виробництва молока і м’яса

Луценко Марія Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
професор, доктор с.-г. наук, провідний фахівець-технолог в Україні, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки (2000), Заслужений працівник сільського господарства України.
Напрям наукової діяльності: 

Запровадження інноваційних технологій виробництва молока і яловичини на новостворених і реконструйованих фермах. Під її керівництвом підготовлено і захищено 3 докторських і 3 кандидатських дисертацій. Розроблено проект прикладного дослідження на тему «Розроблення новітніх об’ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини», який здобув перемогу у конкурсі науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України і виконується за рахунок державного бюджету у 2016-2017 рр. Опубліковано понад 175 друкованих праць, серед яких: посібники «Засоби малої механізації в тваринництві», «Машини і обладнання для тваринництва і птахівництва», «Машини і обладнання для заготівлі та приготування кормів»; монографії «Биотехнические системы в животноводстве», «Перспективні технології виробництва», «Прогресивні технології заготівлі, приготування і роздавання кормів» (у співавторстві).

 

Викладає дисципліни: 
«Інноваційні технології виробництва молока», «Інноваційні технології виробництва м’яса», «Оптимізація технологій у тваринництві», «Технологія виробництва молока і яловичини», «Сучасні тенденції розвитку технологій у тваринництві»
Сивик Тетяна Леонідівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
професор, доктор с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

«Розробка оптимізованої технології створення трансгенних лабораторних моделей тварин для біолого-медичних досліджень». Під її керівництвом підготовлено і захищено 4 кандидатів наук, які нині працюють доцентами у Білоцерківському НАУ: Косяненко О.М., Осіпенко О.П., Шулько О.П., Пірова Л.В. Опубліковано понад 100 друкованих праць, у тому числі посібники «Годівля сільськогосподарських тварин» і «Основи технології комбікормового виробництва» (у співавторстві). Нагороджена трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти» Міністерства аграрної політики України, є членом Міжнародного товариства з трансгенних технологій (ISTT).

 

 

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва продукції вівчарства», «Адаптивні технології у тваринництві та отримання органічної продукції».
Борщ Олександр Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Совершенствование машинного доения коров в родильных помещениях».  З 2006 по 2011 рр. працював на посаді завідувача кафедри технології виробництва та переробки молока (пізніше – технології виробництва молока). Опубліковано понад 130 друкованих праць, серед яких книги (у співавторстві): «Операційні технології виробництва молока», «Настільна книга сільського господаря» (два видання), підручник «Скотарство і технологія виробництва та переробки молока і яловичини», монографія "Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення)", 70 наукових статей. Він є співавтором патенту, 3-х типових програм «Технологія виробництва молока», «Технологія виробництва яловичини», «Технологія виробництва молока та яловичини», 5 науково-методичних рекомендацій виробництву. Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації: Чернюк С.В. (2010), Косіор Л.Т. (2010), Ткач Є.Ф. (2011). За активне впровадження наукових досягнень у виробництво нагороджений Відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани».

 

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва молока і яловичини», «Сучасні методи розроблення і використання ефективних технологій виробництва і переробки продукції скотарства», «Управління молочним стадом», «Моделювання та планування експерименту у тваринництві»
Ліскович Володимир Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка системи вирощування, годівлі і утримання молодняку коней української верхової породи. 

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне обґрунтування та удосконалення технології машинного доїння корів». Опубліковано понад 100 друкованих праць, серед яких практикум «Основи розведення сільськогосподарських тварин» (у співавторстві). З 2011 р. виконує обов’язки начальника відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Білоцерківського національного аграрного університету (за сумісництвом). Нагороджений трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки» Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Викладає дисципліни: 
«Конярство», «Програмне управління процесами в галузі», «Новітні технології машинного доїння»
Пацеля Олег Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка технологічних прийомів поліпшення якості молока і молозива. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят». Опубліковано 65 наукових праць, із яких 38 наукові статті, 17 методичні розробки.

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва молока і яловичини», «Інноваційні технології виробництва молока», «Інноваційні технології виробництва м’яса»
Король Алла Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Розробка технологічних елементів для безприв’язного утримання корів на сучасних молочних фермах. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення і розробка технологічних елементів і параметрів для безприв’язного утримання корів при реконструкції та новому будівництві молочних ферм». Опубліковано понад 25 наукових праць, серед яких 19 наукові статті, 6 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва молока і яловичини», «Етологія сільськогосподарських тварин»
Косіор Леся Тарасівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Адаптація високопродуктивних корів до умов інтенсивної технологій виробництва молока. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптація корів української чорно – рябої молочної та голштинської порід до умов інтенсивних технологій». Опубліковано понад 54 друкованих праць, серед яких 37 наукових праць і методичних розробок. 

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва молока і яловичини», «Адаптивні технології у тваринництві та отримання органічної продукції», «Моделювання технологічних процесів у тваринництві», «Основи тваринництва»
Пірова Людмила Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Інноваційні технології виробництва продукції вівчарства і козівництва. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив різних рівнів і джерел селену в раціоні на продуктивність та вміст важких металів у продуктах забою свиней». Опубліковано понад 50 друкованих праць, серед яких 44 наукові статті, 6 – методичні рекомендації, отримано 2 патенти на корисну модель.

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва продукції вівчарства», «Технологія виробництва продукції козівництва»
Безпалий Іван Федорович
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Технологія виробництва продукції бджільництва. Готує до захисту кандидатську дисертацію на тему «Якісні перетворення при дозріванні меду і обґрунтування їх активізації». З 2016 року виконує обов’язки завідувача лабораторії технології м’яса і м’ясних продуктів. Опубліковано понад 20 друкованих праць, серед яких підручник «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва» та посібник «Технологія виробництва продукції бджільництва» (у співавторстві). 

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва продукції бджільництва», «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва»
Борщ Олександр Олександрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Роль фактору вгодованості за різних технологій утримання в реалізації продуктивного потенціалу молочної худоби. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль фактору вгодованості за різних технологій утримання в реалізації продуктивного потенціалу молочної худоби» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Опубліковано 22 наукові праці, у тому числі монографія (у співавторстві) "Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення)"

Викладає дисципліни: 
«Технологія виробництва молока і яловичини»
Ластовська Ірина Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
Напрям наукової діяльності: 

Інноваційні технології виробництва яловичини. Під керівництвом провідного фахівця–технолога Луценко М. М. підготовлено і подано до захисту кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування та розробка ресурсоощадної технології виробництва яловичини». Опубліковано 17 друкованих праць, отримано 1 патент на корисну модель.

 

Викладає дисципліни: 
«Інноваційні технології виробництва м’яса», «Новітні технології доїння»

Історія створення та розвиток кафедри

Кафедра технології виробництва молока і м’яса має глибоке коріння, яке сягає основ зоотехнічного факультету, і є вихідцем з кафедри спеціальної зоотехнії, заснованої ще у жовтні 1934 року. За тривалий період роботи кафедра спеціальної зоотехнії декілька разів трансформувалась.

        За 80 років функціонування кафедри підготовлено 2057 фахівців-тваринників, серед них видатні випускники-дипломники кафедри: член-кореспондент НААНУ, доктор с.-г. наук, професор Вінничук Д.Т. (1959 р.); доктор с.-г. наук, ст. наук. співробітник Всеросійського НДІ Тваринництва Россільгоспакадемії Дзюба М.Ф. (1960 р.); академік УАНН Прогресу, доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедри розведення с.-г. тварин і зоогігієни Вінницького НАУ Польовий Л.В. (1963 р.); депутат Верховної Ради СРСР, керівник господарства Бесараб А.М. (1965 р.); Герой Соціалістичної праці, керівник господарства Собідко В.Ф. (1969 р.); академік Української Технологічної Академії, доктор с.-г. наук, професор Дубін А.М. (1988 р.).                                          Багато дипломників кафедри обрали науково-педагогічну ниву, працювали та працюють зараз: доктор с.-г. наук, зав. кафедри генетики, розведення та селекції тварин БНАУ  Ставецька Р.В. (1998 р.),  кандидати наук, доценти: Вайнштейн Р.В. (1957), Бондар Р. М. (1962),   Недвига М.М., Федоров В.П. (1966),  Ланін Е.В. (1967), Лановська М.Г. (1968),   Соколенко І.П. (1977), Донченко Т.А. (1982),   Коваль А.І. (1995), Король А.П. (2003), Гришко В.А. (2005);  кандидати наук:   Головатюк А.А.,  Мерзлова Г.В., Косіор Л.Т., Сотніченко Ю.М. (2001), Герасименко В.Ю. (2005), Ткач Є.Ф. (2006). За період функціонування кафедри підготовлено 17 докторів і 46 кандидатів наук; видано понад 20 книг, підручників, посібників, монографій; отримано 23 авторських свідоцтв і патентів; розроблено 18 рекомендацій виробництву, затверджених Науково-технічною радою Міністерства Аграрної політики і продовольства (сільського господарства); 6 науково-педагогічних працівників є співавторами типових програм з різних дисциплін. Першим  завідувачем  кафедри  був  майбутній академік ВАСГНІЛ професор М.Д. Потьомкін – визначний фахівець з удосконалення безпородної низькопродуктивної худоби. Він займався відбором, закупівлею і відправкою з-за кордону племінних тварин симентальської породи.  2. Доцент І. Г. Батуревич завідував кафедрою упродовж 26 років (з перервою у роки війни). Він разом з асистентом В.П. Царенком активно допомогали учгоспу інституту в формуванні високопродуктивного стада великої рогатої худоби.   

Заслужений діяч науки і техніки  УРСР, доктор с.-г. наук, професор П. А. Соловйов опубліковав біля 200 наукових робіт з племінної справи, серед яких монографія «Підвищення жирномолочності корів», яку було видано російською, німецькою, румунською і угорською мовами в 10 країнах Європи і Азії, а підручник «Скотарство», написаний у співавторстві, витримав три видання. Професором Соловйовим П.А. створено наукову школу, достойними представниками якої стали одинадцять кандидатів наук (Нагорний В.Т., Потіха М.А., Кудінова Г.Ф., Олефіренко С.Г., Бондар Р.М., Нікітіна М.А., Панасюк І.М., Федоров В.П., Семененко О.Б., Коваль С.С., Ланін Е.В.); а доцент К.С. Бірюкова захистила докторську дисертацію. На кафедрі спеціальної зоотехнії до моменту її поділу у 1971–72 навч. році працювало 14 викладачів, серед яких були: один доктор сільськогосподарських наук, професор (Соловйов П.А.); п’ять доцентів, кандидатів наук (Бірюкова К.С., Вовченко Є.Є., Вязов Ф.Ф., Нестеренко С.Т. і Бусько О.Т.); один доцент без наукового ступеня (Батуревич І.Г.); шість асистентів, кандидатів наук (Бондар Р.М., Кудінова Г.Ф., Олефіренко С.Г., Потіха М.А., Панасюк І.М., Бараніхіна В.В., Федоров В.П.). (фото)