Професорсько-викладацький склад | Кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру

Карпенко Анатолій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент, проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку
Напрям наукової діяльності: 

"Організаційно-економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств".

Закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На кафедрі працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
"Історія земельних відносин і землеустрою", "Електронні геодезичні прилади", "Кадастр населених пунктів".
Прядка Тетяна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат екон. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)".

Коло наукових інтересів: історія земельних відносин та землеустрою, просторовий розвиток, моніторинг ринку земель.

Закінчила у 1998 році Національний аграрний університет за спеціальністю "Землевпорядкування".

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК.

За результатами наукових досліджень опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографії "Планування розвитку територій", "Основи землевпорядного проектування", "Формування та розвиток структурних елементів ринку землі", а також навчальний посібник "Історія земельних відносин і землеустрою в Україні".

Викладає дисципліни: 
"Інженерна інфраструктура території", "Економіка землекористування".
Камінецька Оксана Валеріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

“Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту”.

Коло наукових інтересів: управління земельно-ресурсного потенціалу територій.

Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр".

В університеті працює з 2013 р.

Викладає дисципліни: 
"Державний земельний кадастр", "Оцінка земель", "Землевпорядне проектування".
Комарова Наталія Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

“ Еколого-економічні засади охорони та відтворенення земель водного фонду”.

Коло наукових інтересів: управління землями водного фонду, охорона та відтворення земель водного фонду.

Закінчила у 2014 році Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Землеустрій та кадастр».

В університеті працює з 2016 р.

Викладає дисципліни: 
"Фотограмметрія та дистанційне зондування", "Геодезія з основами землевпорядкування", "Управління земельними ресурсами".
Кузін Наталія Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор екон. наук, професор
Войтенко Степан Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор техн. наук, професор
Усенко Олег Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Кочеригін Леонід Юрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат пед. наук, асистент

Заснування та розвиток кафедри 

Кафедра "Управління земельними ресурсами та земельного кадастру" входить до складу  агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Як самостійна структурна одиниця Білоцерківського національного аграрного університету кафедра створена 3 липня 2017 року.

Кафедра є випускною і сформована з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які здійснюють підготовку фахівців із землеустрою.

На кафедрі працюють 7 викладачів, деякі з них є відомими фахівцями із землеустрою, земельного кадастру, економіки землекористування, земельного права, які мають значний практичний досвід виконання робіт із землеустрою.

Діяльність кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру спрямована на удосконалення підготовки інженерів-землевпорядників залежно від потреб землевпорядного виробництва.