Професорсько-викладацький склад | Кафедри вищої математики та фізики

Непочатенко Віктор Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор фіз.-мат. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

1983 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: Доменна структура і фазові границі фероеластику ортофосфату свинцю.
У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему: "Основні закономірності формування доменної структури у сегнетоеластиках і багатоосьових сегнето-електриках"
Напрям наукових досліджень: Формування доменної структури сегнетоеластиків і сегнетоелектриків.

Ревицька Уляна Степанівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Про напівспадкоємні кільця модульно-обмеженого типу та пов`язані з ними матричні завдання».

Мельниченко Олена Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей в нормі та за дії монохроматичного червоного світла"
Напрям наукових досліджень: Дослідження антиоксидантної системи ембріонів птахів.

Цибулін Олександр Сергійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Дія монохроматичного електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на ембріональний розвиток перепела та стан його енергетичної системи".

Стригіна Оксана Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Напружений стан нетонких трансверсально-ізотропних пружних і електропружних пластин і оболонок з круговими отворами".

 

Дрозденко Віталій Олександрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат фізико-математичних наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

Напрям наукової діяльності: Методи підрахунку вартості страхових контрактів при відомих розподілах збитків

Викладає дисципліни: 
 Моделювання економічних систем", "Обчислювальна техніка та програмування", "Комп’ютерна техніка та програмування"