ENG | УКР |

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у БНАУ зі спеціальності "Харчові технології"

 

ПРОГРАМА

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у Білоцерківському національному аграрному університеті у період з 20 листопада по 22 листопада 2019 року

 

1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

2. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: 09100, м. Біла Церква, Площа Соборна 8/1.

 

3. Розклад роботи експертної групи

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (20.11.2019)

09.00–09.30

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

09.30–10.00

Організаційна зустріч з гарантом ОП

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

гарант ОП (Шурчкова Ю.О.)

10.00–10.30

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

10.30–11.00

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

ректор БНАУ (Даниленко А.С.);

перший проректор (Новак В.П.);

проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності (Дималь Т.М.); 

проректор з наукової та інноваційної діяльності (Варченко О.М.);

проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного розвитку (Карпенко А.М.);

директор ІПНКСВМ (Мазур Т.Г.);

гарант ОП (Шурчкова Ю.О.);

керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП.

11.00–12.00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

12.00–13.00

Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

гарант ОП (Шурчкова Ю.О.); проектна група ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)

13.00–13.30

Підведення підсумків зустрічі 2

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

13.30–14. 30

Обідня перерва

 

14.30–15.00

Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

15.00–16.00

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

здобувачі вищої освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються на ОП:

2-3 здобувачі з кожного року навчання

 

16.00–17.00

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

17.00–17.30

Зустріч 4 з роботодавцями та випускниками

 

 

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП;

випускники.

 

17.30–18.00

Підведення підсумків зустрічі 4

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

День 2(21.11.2019)

08.30–09.00

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

09.00–10.00

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

гарант ОП (Шурчкова Ю.О.)

10.00–10.30

Підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

10.30–11.30

Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП)

 

11.30–12.30

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

12.30–13.00

Зустріч 6 із адміністративним персоналом

 

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення якості у ЗВО.

13.00–13.30

Підведення підсумків зустрічі 6

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

13.30–14.30

Обідня перерва

 

14.30–15.00

Підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

15.00–15.30

 

Відкрита зустріч

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО

15.30–16.00

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до резервної зустрічі

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

16.00–16.30

Резервна зустріч

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.);

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

16.30–17.00

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)

17.00–17.30

Фінальна зустріч

Члени експертної групи;

ректор БНАУ (Даниленко А.С.);

гарант ОП (Шурчкова Ю.О.)

День 3 – (22.11.2019)

09.00–17.00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи (Подобій О.В., Некрасов П.О., Ліхута О.О.)