Пропозиції колективу ФВМ щодо обрання кандидата на посаду декана

 

25 жовтня відбулися збори трудового колективу факультету ветеринарної медицини щодо надання пропозицій Вченій раді університету щодо обрання декана факультету ветеринарної медицини, на яких були присутні: перший проректор, проректор з організаційної роботи, д-р біол. наук, професор Новак В.П. начальник відділу кадрів Ромасишин Д.В., усі НПП та студенти факультету відповідно до визначеної квоти.

Відкрив зібрання голова профспілкового бюро факультету ветеринарної медицини, доцент Чуб О.В., оголосивши порядок денний.

З висвітленням основних напрямів розвитку факультету ветеринарної медицини в частині наукової, навчально-методичної, виховної та міжнародної діяльності виступив кандидат на посаду декана факультету, д-р ветеринарних наук, професор Головаха В.І.

В обговоренні виступили перший проректор, проректор з організаційної роботи, д-р біол. наук, професор Новак В.П., завідувач кафедри паразитології та фармакології Антіпов А.А., завідувач кафедри ветсанекспертизи та патанатомії імені Й.С. Загаєвського Лясота В.П.

Чуб О.В. вніс пропозицію щодо обрання складу лічильної комісії для проведення процесу голосування, в яку було обрано доцентів Антіпова А.А., Безуха В.М. та асистента Слюсаренка С.В.

За результатами відкритого голосування одноголосно прийнято рішення рекомендувати Вченій раді університету підтримати пропозицію колективу щодо обрання на посаду декана факультету ветеринарної медицини д-ра ветеринарних наук, професора Головаху В.І.

 

Чуб О.В., голова профбюро ФВМ