Проведення психолого-методичного семінару «Школа професійного зростання викладача»

 

20 березня в університеті для наставників груп, науково-педагогічних працівників навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та виховної роботи проведено чергове заняття психолого-методичного семінару «Школа професійного зростання». Його тема: «Технологія управління конфліктами та конфліктними ситуаціями у студентському колективі».

Заняття, яке проводила Шевченко А.М., канд. псих. наук (КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»), було організоване у форматі ситуативного моделювання. Учасники заходу обговорили актуальні питання:

  • організації сучасного освітньо-виховного процесу на засадах компетентнісної освіти;
  • типології конфліктів і шляхів вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітніх організаціях, у студентських колективах.

Безпосередня участь викладачів у змодельованих ситуаціях, спрямованих на усвідомлення чинників виникнення конфліктів, вирішення асоціативних завдань з проблеми обговорення створили атмосферу невимушеної й активної співпраці у напрямі психологічної просвіти й формування організаційної культури викладачів.