Робоча нарада на факультеті права та лінгвістики за аналогією до попереднього захисту кандидатських дисертацій

 

4 грудня на факультеті права та лінгвістики відбулось заслуховування доповідей здобувачів, за аналогією до попереднього захисту кандидатських дисертацій за участю проректора з наукової та інноваційної діяльності, професора, д-р. екон. наук Варченко Ольги Миронівни, науково-педагогічних працівників факультету та магістрантів. Такий захід в такому форматі відбувається на факультеті вперше. Хоч в університеті немає своєї спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, але все ж декан Борщовецька В.Д. запропонувала запровадити такі зустрічі для обміну досвідом та підвищення якості наукової діяльності на факультеті.

    

Здобувачі Терещук М.М. та Самойлович А.А. презентували свої напрацювання в процесі підготовки до захисту майбутніх кандидатських дисертацій. Представили колегам тему, план та основні ключові моменти роботи. Викладачі факультету задавали питання та активно цікавились тематикою доповідей, тому атмосфера була схожою на попередній захист дисертації. Валентина Дмитрівна Борщовецька відмітила питання, що стосуються методології написання дисертацій та надала певні поради дисертантам щодо оформлення роботи. Ольга Миронівна Варченко звернула увагу здобувачів на певні недоліки структури дисертацій та надала низку рекомендацій щодо змісту майбутніх дисертацій. Черговий раз наголосила на актуальності та доцільності обраної тематики в умовах правової та економічної реальності, а також звернула увагу науково-педагогічних працівників на важливість використання у своїх наукових роботах міжнародного досвіду та напрямку дослідження з урахуванням європейських та світових тенденцій у сфері, що досліджується.

Бажаємо здобувачам натхненної роботи та успішного захисту кандидатських дисертацій та присвоєння у найближчому майбутньому омріяного наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

Мельник О.Г., канд.юрид.наук, старший викладач