Робота гуртка «Екобіотехнолог» на екологічному факультеті

 

Значні масштаби використання природних ресурсів призводять до щорічного утворення й нагромадження відходів. Проблема поводження з відходами є однією з ключових екологічних проблем. Саме тому на кафедрі екології та біотехнології вкотре під час засідання гуртка «Екобіотехнолог» були розглянуті такі цікаві доповіді як: «Заводи з переробки відходів» – доповідач Катерина Мережко, «Використання біогазу в Україні та світі» – Оксана Журбенко, «Вплив антропогенних факторів на навколишнє середовище» – Андрій Григоренко. В обговоренні доповідей взяли участь студенти 2 і 3 курсу екологічного та біолого-технологічвного факультетів, а також викладачі кафедри Шулько О.П. та Онищенко Л.С. Наступне засідання гуртка у понеділок 20 листопада о 14.00.

Шулько О.П., відповідальна за роботу гуртка канд. с.-г. наук