Розширене засідання Вченої ради

 

20 лютого відбулося розширене засідання Вченої ради університету, на якому було розглянуто ряд важливих питань, а саме:

– Розгляд і затвердження звіту про наукову та науково-технічну діяльність університету в 2017 році, який подається до Міністерства освіти і науки України.

– Розгляд і затвердження матеріалів акредитаційної справи щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.11010101 «Ветеринарна медицина» і 5.05050403 «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» на базі Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

– Розгляд і затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології».

– Розгляд і затвердження Положення «Про приймальну комісію Білоцерківського національного аграрного університету».

– Розгляд і затвердження звіту щодо виконання науково-дослідної роботи, яка виконувалась за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році, «Розроблення новітніх об’ємно-планувальних і технологічних рішень екобезпечних ферм різних типорозмірів з виробництва молока і яловичини».

– Про обсяг тижневого навантаження на 2018-2019 навчальний рік для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр».

– Розгляд і затвердження плану заходів університету щодо усунення порушень вимог законодавства у сферах цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки.

– Рекомендування навчальної та наукової літератури до видання.