Шановні науковці! Інститут інформаційних технологій НБУВ відкрив доступ до інформаційного блоку «Науковці України»

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ відкрив доступ до інформаційного блоку «Науковці України» http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/suak/corp.exe?C21COM=F&I21DBN=SAUA&P21DB..., що являється одним із інформаційних блоків комплексного проекту "Наука України: доступ до знань".

Це реєстр науковців України, систематизований за званнями, регіонами, галузями знань, відомчим та інституційним підпорядкуванням. Даний реєстр призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських вчених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.

Пошукові та інформаційні можливості системи дають змогу:

- знайти колег, що займаються відповідним напрямом наукових досліджень;

- добирати списки науковців за місцем роботи, місцем захисту дисертації, установою, відомством, містом;

- переглядати список публікацій науковця: автореферати, дисертації, книги, наукові статті;

- завантажувати наявні повні тексти наукових публікацій;

- отримувати інформацію щодо наявних інформаційних джерел довідкового та біографічного характеру;

- визначати коло науковців, пов'язаних науковими та родинними зв'язками;

- переглядати інформацію бібліометричних профілів вчених; - користуватись автоматично створеним списком співавторів.

Наявний інформаційний масив про науковців України автоматично сформований на основі інформації із бібліографічних описів авторефератів дисертацій (кандидатів і докторів наук), захищених в Україні після 1996 р. Список буде автоматично поповнюється новими записами в міру надходження авторефератів до фонду НБУВ. Кожен науковець отримує персональну сторінку в реєстрі, яка має коротку симпатичну адресу і яку можна використовувати як ідентифікатор. Сторінки нового реєстру містять посилання на сторінки Google Академія, чи Вікіпедії, але поки ігнорують інші популярні реєстраційні системи для науковців, такі як ScopusID, ResearcherID, або ORCID. Щоправда, нічого не перешкоджає українським науковцям додати відповідне посилання у своїх ORCID, щоб підтримати вітчизняну ініціативу. До реєстру науковців може вноситись й інформація про науковців, які не мають наукового ступеня, але мають наукові публікації. Якщо, ви не знайшли інформації про себе, маєте бажання виправити або відобразити більш детальну інформацію про науковців України заповнюйте реєстраційну форму за посиланням http://nbuv.gov.ua/eform/submit/ua-scientist#10 . Всі надіслані вами дані будуть перевірені і внесені до реєстру науковців України, надана вами інформація буде сприяти позитивному іміджу особисто вас та вашої наукової установи. Науковці, які поки ще не захистили дисертацію, реєстр стане вашим помічником – знаходите потрібну спеціальність, наприклад 27.00.03, і гортаєте сотні сторінок з прізвищами потенційних опонентів, рецензентів, підписантів відгуків… Надалі сервісні та пошукові можливості системи будуть розгортатись відповідно до надходження додаткової інформації про науковців України.

Наукова бібліотека БНАУ