Убезпечимо себе і братів наших менших. Шукаємо відповіді на запитання в новому навчальному посібнику «Токсокароз собак і котів»

 

У зв’язку з урбанізацією українського суспільства, в останні десятиріччя спостерігається значний ріст популяцій собак і котів. Дрібні домашні тварини для їх власників найчастіше мають не лише матеріальну цінність, а й, у першу чергу, моральну. Токсокароз у собак і котів загрожує зараження й людини, оскільки хвороба спільна для людей і тварин. Саме тому питання щодо боротьби з гельмінтозами дрібних домашніх тварин, зокрема, токсокарозом, як одним з найпоширеніших небезпечних захворювань, розроблення ефективних методів терапії, є дуже актуальними.

На цьому тижні вийшов з друку навчальний посібник, призначений для студентів факультету ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», освітнього рівня «Магістр».

 

 

Розробники: НПП кафедра паразитології та фармакології Білоцерківського національного аграрного університету:

Т.І. Бахур, кандидат ветеринарних наук, асистент
А.А. Антіпов, кандидат ветеринарних наук, доцент
В.П. Гончаренко, кандидат ветеринарних наук, доцент
Л.М. Соловйова, кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Рецензенти:

Білоцерківський національний аграрний університет
Л.Є. Корнієнко, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет
Д.В. Фещенко, кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Навчальний посібник містять дані про: особливості морфології та біології збудників токсокарозу; поширеність захворювання; стадії розвитку яєць збудника до досягнення ними інвазійності; сучасні методи діагностики кишкового та вісцерального токсокарозу; клінічні ознаки та патогенез інвазії; вплив на організм тварин антигельмінтного лікування та його поєднання з антиоксидантами; заходи ефективної профілактики токсокарозу собак і котів та заходи боротьби з ним.

 

Бахур Тетяна Іванівна, канд. вет. наук