Участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Філософські, методологічні та психологічні проблеми права»

 

11 листопада завідувач кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва, канд. юрид. наук Бровко Н.І. та доцент кафедри публічно-правових дисциплін канд. юрид. наук Сімакова С.І. взяли участь у VII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Філософські, методологічні та психологічні проблеми права”, що відбулась у Національній академії внутрішніх справ.

Цьогорічний науковий форум з філософсько-методологічних проблем правознавства, зібрав на принципову наукову полеміку фахівців у галузях філософії, філософії права, теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, цивільного права, кримінального права та інших галузей юридичної науки. Учасниками зібрання крім фахівців академії стали представники: Конституційного Суду України, Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Європейського інституту безперервної освіти, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії прокуратури України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії України, Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь та багатьох інших іноземних і вітчизняних наукових установ та вищих навчальних закладів.

Після дебатів пленарного засідання відбулися спеціалізовані філософсько-правові та юридично-психологічні обговорення проблем права у межах секційних засідань. А по завершенню секційних обговорень для підбиття підсумків конференції та узагальнення шляхів вирішення розглянутих проблем усі присутні знову зібралися разом у просторій залі засідань Вченої ради НАВС.

Участь у подібних наукових заходах необхідна для кожного науковця так як дає змогу поділитись думками з колегами, допомагає набути досвіду, дозволяє відкрити для себе нові горизонти наукових пошуків.

 

Бровко Н.І., канд. юрид. наук, зав. кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва