Візит делегації Writtle University College до Білоцерківського НАУ

 

У Білоцерківському національному аграрному університеті в період з 12 до 15 лютого перебувала делегація Рітл коледжу (Великобританія) у складі викладачів з ландшафтного дизайну Сандри Ніколсон і Стіва Террі та з агрономії Роя Брауна.

В перший день візиту у ректораті БНАУ відбулася зустріч представників Рітл коледжу з керівництвом Білоцерківського національного аграрного університету. В офіційному діалозі взяли участь ректор, академік НААН України, доктор економічних наук А.С. Даниленко, проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, доктор. с.-г. наук, професор Т.М. Димань, декан Агробіотехнологічного факультету, канд. с.-г. наук В.С. Хахула, начальник відділу міжнародних зв’язків БНАУ, О.А. Боньковський.  Ректор БНАУ А.С. Даниленко подякував гостям з Великобританії за увагу, яку виявляють британські колеги до українського вищого навчального закладу та вказав на актуальність співпраці в освітній галузі. Під час обговорення проблемних питань сторони погодились, що у найближчому майбутньому слід розширити співпрацю із іноземними лекторами, продовжувати терміни їхнього перебування у Білоцерківському національному аграрному університеті, а також залучати до програми академічних обмінів студентів різних факультетів.

Викладачі Рітл коледжу провели дві лекції для НПП та студентів БНАУ. Перша лекція була присвячена проведенню наукових досліджень. Друга, безпосередньо для студентів, розвитку сучасних інструментів та підходів в ландшафтному дизайні та озеленені а також новітнім здобуткам в галузі захисту рослин. Усі доповіді супроводжувалися активними дискусіями, що свідчить про плідну роботу лекторів та актуальність розглянутих тем. Одним з головних результатів участі в заході наших представників стала популяризація наукових здобутків БНАУ та конкретизація напрямів співпраці із зарубіжними навчальними закладами-партнерами.

В останній день візиту представники Рітл коледжу взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми ведення сільського господарства та підготовка фахівців аграрного профілю». Програма конференції включала проведення пленарного засідання та роботу у секціях. Зі вступним вітальним словом до учасників конференції звернуласьпроректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, доктор. с.-г. наук, професор Т.М. Димань. Від імені ректорату і колективу вона привітала учасників заходу та зазначила, що постійне поглиблення і розширення співробітництва, у тому числі міжнародного в аграрній галузі, вимагає постійного обміну знаннями та думками. Були заслухані презентації щодо поліпшення працевлаштування випускників аграрних університетів в Україні та Великобританії.

Делегація Рітл коледжу мала можливість ознайомитися з діяльністю БНАУ, його науковими розробками, навчальним процесом, матеріально-технічною базою та ін. З науково-педагогічними працівниками Агробіотехнологічного факультету було проведено «круглий стіл», під час якого презентувалися пропозиції щодо подальшої співпраці з Рітл коледжем. У ході обговорення розглядалися питання подальшого співробітництва, тематики спільних наукових проектів, спільного керівництва магістерськими роботами, а також навчання студентів БНАУ і Рітл коледжу за індивідуальними навчальними планами. Окрім того, представники Рітл коледжу поспілкувалися з студентами та аспірантами Агробіотехнологічного факультету.

Представники Рітл коледжу під час свого перебування відвідали історичні пам’ятки Києва, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Національну оперу України та інші історичні й значимі місця.

Динамічний розвиток міжнародного співробітництва з Рітл коледжем вкотре підкреслює унікальні можливості для викладачів та студентів Агробіотехнологічного факультету БНАУ проходити стажування та навчання в сучасних інноваційних лабораторіях та аудиторіях Великобританії, вивчати англійську мову та культуру.

 

Завідувач кафедри технологій в рослинництві та захисту рослин М.Б. Грабовський