ENG | УКР |

Засідання Академічної ради з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка»

 

17 листопада на економічному факультеті відбулось засідання Академічної ради з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка».

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доповіли про результати виконаної за звітний період роботи та обговорили з членами Академічної ради перспективи подальших досліджень. Окрему увагу в ході обговорення було приділено організації роботи аспірантів в поточних умовах дистанційного навчання.

За результатами заслуханих доповідей та відповідей здобувачів на запитання членів Академічної ради були прийняті відповідні рішення щодо атестації.