ENG | УКР |

Засідання Вченої ради університету

 

Сьогодні, 25 березня, в режимі онлайн, під головуванням ректора О.А. Шуст відбулося  засідання Вченої ради Білоцерківського НАУ. 

Під час заходу головний бухгалтер А.А. Лозіцький доповів про особливості нарахування державного фінансування закладам вищої освіти.

Вченою радою було ухвалено створення Міждисциплінарного центру експертизи аграрних інновацій та розвитку підприємництва та лабораторії комплексних іхтіопатологічних досліджень в рамках реалізації міжнародного проекту «UniCluD», розглянуто та затверджено Положення про новостворені структурні підрозділи.

Також було розглянуто та затверджено нові редакції положень з організації навчального процесу «Про перезарахування освітніх компонентів освітніх програм, визначення академічної різниці та її ліквідації у Білоцерківському національному аграрному університеті», «Про студентське самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету», «Про диплом з відзнакою», зразок бланку диплому про вищу освіту.

Рекомендовано до  видання навчальну та наукову літературу, перший номер за 2021 р. збірника наукових праць Білоцеркіівського НАУ «Економіка та управління АПК».