Завершені наукові розробки | Кафедри безпеки життєдіяльності

За результатами наукових досліджень щодо вивчення процесів і закономірностей міграції радіонуклідів 137Сs і 90Sr  в агроекосистемах радіоактивно забруднених територій Лісостепу розроблено та впроваджено у виробництво наступні методичні рекомендації:

1. Радіоекологічна оцінка виробництва сільськогосподарської продукції на радіоактивно забруднених територіях Білоцерківського району Київської області:  Методичні рекомендації // О.І.Розпутній. В.Ю.Герасименко, І.В.Перцьовий, В.С.Хахула, А.В.Баран ‒ Біла Церква, БНАУ, 2011. ‒ 21 с.

2. Методичні рекомендації щодо ведення рибництва на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони // О.І.Розпутній. В.В.Скиба, О.І.Глобенко. ‒ Біла Церква, БНАУ, 2009. ‒ 22 с.

3. Виробництво сільськогосподарської продукції на радіоактивно забруднених територіях Білоцерківського району Київської області: Методичні рекомендації // О.І.Розпутній. І.В.Перцьовий, В.С.Хахула, А.В.Баран. – Біла Церква: БДАУ, 2007. ‒ 24 с.