Завершені наукові розробки | Кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 
Перелік

ініціативних науково-дослідних робіт які виконувались на кафедрі

п/п
Назва
міс., рік початку
міс., рік закінчення
Керівник
Державний реєстраційний номерн
1. 
Стратегічний контролінг в системі забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств
10.10
12.13
Варченко О.М.
0110U006433
2. 
Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери економіки
10.10
12.13
Варченко О.М.
0110U007559
3. 
Державна фінансова підтримка аграрного сектору України
10.10
12.13
Варченко О.М.
0110U007560
4.
Економічний механізм державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації
02.09
03.14
Варченко О.М.
0109U003103
5.
Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності продукції агросфери
02.09
03.14
Шубравська О.В.
0109U003121
6.
Удосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами
03.13
12.17
Варченко О.М.
0113U000903
7.
Розвиток організаційно-економічних засад функціонування здобутої інфраструктури ринку агропромислової продукції
03.13
12.17
Варченко О.М.
0113U000904
8.
Організаційно-економічний механізм відтворення матеріально-технічної бази сільського господарства
05.15
12.19
Варченко О.М.
0115U005329
9.
Ефективність формування та використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств
05.15
12.19
Варченко О.М.
0115U005330
 
 
Виконано
госпдоговірної та грантової тематики у рамках заявленого наукового напряму
п/п
ПІБ виконавців
Назва
Замовник
Фінансування, тис. грн.
1.
Варченко О.М.
Свиноус І.В.
Рудич О.О.
Шаціло Н.І.
Зубченко В.В.
Кон’юнктура світового та регіональних ринків сільськогосподарської продукції і продовольства за УКТЗЕД 01-24 та вплив її на стан ринкової рівноваги на аграрному ринку України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
160000
2.
Варченко О.М.
CОУ. Сертифікація оптових ринків сільськогосподарської продукції
Міністерство аграрної політики та продовольства України
45000