Завершені наукові розробки | Кафедри гігієни тварин та основ санітарії

 Одержано авторських свідоцтв на винаходи:

1.  АС № 1506638. Способ выращивания поросят в условиях промышленной технологии. Кишко Я.Г., Спивак Н.Я., Карась О.Я.,  Назарук М.И., Никитенко А.М., Данилейченко В.В., Сергиенко А.И., Малина В.В., Черныш. Заявка №4348196. Приоритет изобретения 24 сентября 1987г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 8 мая 1989г.

2.  АС №  1637089. Способ лечения парагриппа телят. Никитенко А.М., Кишко Я.Г.,  Назарук М.И., Сергиенко А.И., Данилейченко В.В.,  Малина В.В, Павлий С.И. Заявка №4460651. Приоритет изобретения 12 июля 1988г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 22 ноября 1990г.

3. АС № 1596531. Способ стимулирования продуктивности телят при их выращивании в условиях промышленной технологи. Никитенко А.М., Кишко Я.Г., Назарук М.И., Сергиенко А.И., Малина В.В. Заявка №4480233. Приоритет изобретения 28 июня 1988г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 1 июня 1990г.

4. АС № 1608890. Способ лечения трансмиссивного гастроэнтерита поросят-сосунов. Кишко Я.Г.,  Спивак Н.Я., Карась О.Н., Назарук М.И., Сергиенко А.И., Никитенко А.М.,  Данилейченко В.В., Малина В.В., Черныш А.М., Петухов Н.П. Заявка №4439024. Приоритет изобретения 8 июня 1988г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 22 июля 1990г.

5. АС № 1663815. Способ профилактики парагриппа молодняка крупного рогатого скота. Никитенко А.М., Мельник И.И., Малина В.В. Заявка №472991. Приоритет изобретения 3 июля 1989г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15 марта 1991г.

6. АС № 1701319. Способ профилактики коллибактериоза молодняка сельскохозяйственных животных. Никитенко А.М., Романов Н.Н., Шарандак В.И., Малина В.В. Заявка №4775090. Приоритет изобретения 29 декабря 1989г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 1 сентября 1991г.

7. АС № 1706094. Способ лечения гемобластозов крупного рогатого скота. Никитенко А.М., Кишко Я.Г., Иваненко В.К., Малина В.В. Заявка №4721424. Приоритет изобретения 24 июля 1989г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15 сентября 1991г.

8. АС № 1723702. Способ профилактики трансмиссивного гастроэнтерита. Кишко Я.Г., Спивак Н.Я.,  Карась О.Я., Назарук М.И., Сергиенко А.И., Никитенко А.М., Данилейченко В.В., Малина В.В., Черныш А.М., Иваненко В.К. Заявка №4424974. Приоритет изобретения 18 апреля 1988г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 1 декабря 1991г.

9. АС № 1713542. Способ выращивания молодняка крупного рогатого скота. Никитенко А.М., Мельник И.И., Малина В.В.,  Шарандак В.И., Маматченко Г.И. Заявка №4659960. Приоритет изобретения 10 февраля 1989г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 22 октября 1991г.

10. АС № 1827816. Способ повышения титров антител при вакцинации животных. Кишко Я.Г., Никитенко А.М., Малина В.В. Заявка №4760257. Приоритет изобретения 16 ноября 1989г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 13 октября 1992г.

11. АС № 1734268. Способ профилактики колибактериоза поросят-сосунов. Кишко Я.Г., Назарук М.И., Никитенко А.М., Данилейченко В.В., Сергиенко А.И., Малина В.В., Павлий С.И., Спивак Н.Я. Заявка №4486604. Приоритет изобретения 18 августа 1988г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15 января 1992г.

2. Одержано патентів.

Патентів на винаходи:

1. 1050. Спосіб вирощування молодняка великої рогатої худоби. Нікітенко А.М., Мельник І.Г., Малина В.В., Шарандак В.І., Маматченко Г.І., Київ, 30.12.1993. Бюл. № 3.

2. 14106 Спосіб профілактики парагрипу молодняку великої рогатої худоби. Нікітенко А.М., Мельник І.Г., Малина В.В., Київ,  25.04.1997. Бюл. №2.

 

 Деклараційних патентів на винахід:

1. 38678.А. Засіб для підвищення імунобіологічної реактивності та метаболізму організму тварин. Нікітенко А.М., Квачов В.Г., Лясота В.П., Малина В.В. 15.05.2001. Бюл. № 4.

 2. 39522А. Спосіб отримання біологічно активного препарату із кісткового мозку. Нікітенко А.М., Малина В.В., 15.06.2001. Бюл. № 5.

3. 43971А. Спосіб одержання біологічно активної речовини із тимуса. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В.., 15.01.2002. Бюл. № 1.

4. 43972А. Спосіб активації води. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Сидорук Ю.К. 15.01.2002. Бюл. № 1

5. 52351А. Спосіб профілактики ядерного поліедрозу шовковичного шовкопряда. Нікітенко А.М., Малина В.В., Кириченко В.П., Суханова І.П., Ананьєв П.П., Денисенко Е.А.16.12.2002. Бюл. № 2.

6. 52352А. Спосіб профілактики ядерного поліедрозу шовковичного шовкопряда. Нікітенко А.М., Малина В.В., Головко В.О., Кириченко В.П., Денисенко Е.А., Дмитрієва О.В.16.12.2002. Бюл. № 12.

7. 53040А. Спосіб підвищення продуктивності шовковичного шовкопряда. Галанова О.В., Кириченко І.О., Нікітенко А.М., Малина В.В., Головко В.О., Суханова І.П., Денисенко Е.А. 15.01.2003. Бюл. № 1.

8. 53174 А. Спосіб активації ізотонічного розчину. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Сидорук Ю.К.15.01.2003. Бюл. № 1

 9. 53247А. Спосіб боротьби з ядерним поліедрозом шовковичного шовкопряда. Головко В.О., Кириченко І.О., Суханова І.П., Денисенко Е.А., Нікітенко А.М., Малина В.В.,15.01.2003. Бюл. № 1.

10. 55585А. Спосіб розширення адаптивних можливостей живих істот. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В. та ін., 15.04.2003. Бюл. № 4.

11. 55627А. Спосіб підвищення збереженості та продуктивності шовковичного шовкопряда. Галанова О.В., Суханова І.П., Головко В.О., Нікітенко А.М., Малина В.В., Кириченко І.О., Казмірук В.В.15.04.2003. Бюл. № 4.

12. 55628 А. Спосіб захисту шовкопряда від інфекційних захворювань. Кириченко І.О., Суханова І.П., Денисенко Е.А., Головко В.О., Нікітенко А.М., Малина В.В. 15.04.2003. Бюл. № 4.

13. 56415А. Спосіб передпосівної обробки насіння сільськогосподарських рослин. Нікітенко А.М., Сидорук Ю.К., Малина В.В. 15.05.2003. Бюл. № 5.

14. 3848. А.  Спосіб активації процесів метаболізму у високопродуктивних корів. Нікітенко А.М., Панько І.С., Петрик М.В., Малина В.В. 15.12.2004. Бюл. № 12.

15. 72107А. Спосіб передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур. Ткачук В.М., Грабовський О.О., Нікітенко А.М., Малина В.В., Сидорук Ю.К., Білан А.О., Шевченко О.М.17.01.2005. Бюл. № 1.

 

Патентів на корисну модель:

1. 11595.  Спосіб активації процесу заживлення ран. Нікітенко А.М., Лясота В.П., Сидорук Ю.К., Малина В.В.14.02.2005. Бюл. № 1.

2. 24878. Спосіб боротьби з ядерним поліедрозом і підвищення продуктивності шовковичного шовкопряда. Галанова О.В., Кириченко І.О., Нікітенко А.М., Малина В.В., Суханова І.П., Головко В.О., Дмитрієва О.В. 25.07.07. Бюл. № 11.

3. 24879. Спосіб боротьби з ядерним поліедрозом шовковичного шовкопряда. Кириченко І.О., Суханова І.П., Галанова О.В., Нікітенко А.М., Малина В.В., Головко В.О., Тернавська Н.І. 25.07.07. Бюл. № 11.4. 42978. Спосіб підвищення природної резистентності поросят-сисунів. Нікітенко А.М., Гришко В.А., Малина В.В.27.07.2009. Бюл. № 14.

4. 53673. Спосіб підвищення збереженості та продуктивності молодняку свиней. Лясота В.П., Малина В.В., Бондаренко Л.В., Болоховська В.В., Болоховський В.А. Опублікований 11.10.2010 р., Бюл. № 19.

5. 55331. Спосіб засвоєння кормів раціону. Нікітенко А.М., Малина В.В.,  Акетін В.С. Опублікований10.12.2010 Бюл. № 23.

6. 111173.  Спосіб підвищення неспецифічної резистентності, метаболізму та інтенсивності росту молодняку великої рогатої худоби. Коваленко В.А., Лясота В.П., Чорний М.В., Сініцин В.А. Опублікований10.11.2016 Бюл. № 21.

 

3. Затверджені нові розробки:

Дезинфікуючий препарат  геоцид

5.  Публікації.

Інформаційні листи:

1. Малина В.В., Никитенко А.М., Шарандак В.И. Влияние отечественного тетрамизола на продуктивность поросят / Инф. лист № 88 − 0217. Информ. № 075, УкрНИИНТИ, Киев, 1988. − 4 с.

2. Никитенко А.М., Шарандак В.И., Малина В.В. и др. Применение левамизола как иммуномодулятора при выращивании телят. Информлисток о передовом производственом и техническом опыте / Инф. лист № 88., − 0218. Информ. №  049, УкрНИИНТИ, Черкассы, 1988. − 4 с.

3. Никитенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.И. Малина В.В. Применение гомотина как иммуномодулятора при выращивании телят. Информ лист. № 89-0089. Инф. №031 Киевск. Отдел УкрНИИНТИ, Киев,1989. − 4 с.

4. Никитенко А.М., Журбенко В.А., Щарандак В.И., Малина В.В. Применение левамизола с целью повышения продуктивных  качеств животных и птицы. Информлисток о передовом производственом техническом опыте № 90., − 0110,  Киевск. Отдел УкрНИИНТИ, Киев,1990. − 4 с.

5. Никитенко А.М., Малина В.В., Шарандак В.И., и др.  Влияние гомотина на продуктивность сельскохозяйственных животных.  Информлисток о передовом производственос техническом опыте № 01.,− 111,  Киевск. Отдел УкрНИИНТИ, Киев,1990. − 4 с.

  Монографії:

     1. Нікітенко А.М., Козак М.В., Малина В.В., Ткаченко Т.П. Іонізуюче  випромінювання та корекція природної резистентності молодняку великої рогатої худоби: Монографія.  Львів, ЛА «Піраміда», 2001. – 210 с.

     2. Нікітенко А.М., Козак М.В., Малина В.В., Стимуляція природної резистентності та продуктивності свиней: Монографія. Львів, ЛА «Піраміда»,  2001. – 145 с.

     3.  Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Журбенко В.А., Хом'як О.А., Сидорук Ю.К. Енергоінформаційні технології у свинарстві: Монографія.  Біла Церква БНАУ. 2006. – 162 с.

     4. Нікітенко А.М., Козак М.В., Малина В.В., Лясота В.П. Природна резистентність і продуктивність свиней при їх вирощуванні в умовах інтенсивних технологій: Монографія. Львів, «Тріада плюс». 2008. – 212 с.

     5. Нікітенко А.М., Малина В.В.,  Гришко В.А., Лясота В.П., Фотіна Т.І., Фотін О.В., Гапонов І.В.  Нормалізація функцій природної резистентності та адаптаційних властивостей організму поросят сисунів при застосуванні комплексних імуностимулюючих препаратів: Монографія. Біла Церква. «Дельфін». – 2014. – 197 с.

     6. Малина В.В., Бондаренко Л.В., Лясота В.П., Гришко В.А., Балацький Ю.О., Бабенко С.П., Чернявський О.О., Сломчинський М.М., Болоховський В.В., Болоховська В.А. «Перспективи застосування пробіотичних та ферментних препаратів у свинарстві»: Монографія. Біла Церква. «Дельфін». – 2017. – 243 с.

Науково-виробничі рекомендації НТР МАП і МОН

1. Рекомендації по використанню природного імуномодулюючого препарату „Гомотин" у ветеринарії / Нікітенко А.М., Шарандак В.І., Малина В.В., Лясота В.П., Заїка Л.А., − Біла Церква, 1993. − 16 с.

2. Рекомендації по використанню природного імуномодулюючого препарату КАФІ у ветеринарії/ Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.І., Малина В.В., Булей Н.В. − Біла Церква, 1993. −15 с.

3. Рекомендації по використанню імуномодулятора камізол в ветеринарній медицині / Нікітенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.І., Малина В.В. та ін. М. Біла Церква−1993 . −25 с.

4. Рекомендации по применению естественного иммуномодулирующего препарата КАФИ в ветеринари / Никитенко А.М., Журбенко В.А., Шарандак В.И., Малина В.В. и др. − Белая Церковь, 1994. −15 с.

5. Рекомендації по використанню природного імуномодулюючого препарату гомотин у ветеринарії /  Нікітенко А.М., Шарандак В.І., Малина В.В. та ін. Біла Церква – 1994. − 12с.

6. Рекомендации по коррекции иммунной системы молодняка крупного рогатого скота при выращивании его в зонах радиоактивного загрязнения / Никитенко А.М., Малина В.В., Акетин В.С., Лясота В.П. и др. − Белая Церковь−Чернобыль, 1996. −19 с.

7. Рекомендації по використанню природного імуномодулюючого препарату КАФІ −комплексу активуючих факторів імунітету у вет. медицині / Нікітенко А.М., Малина В.В., Козак М.В., та ін. Біла Церква−Львів, 1997. −11 с.

8. Рекомендации по коррекции иммунной системы  молодняка крупного рогатого скота при его выращивании в зонах радиоактивного загрязнения / Никитенко А.М., Малина В.В., Акетин В.С., Лясота В.П. и др. − Белая Церковь− Чернобыль, 2000. - 16 с.

9. Рекомендації з використанням імуномодулюючого препарату КАФІ для зниження рівня радіонуклідів у продуктах забою молодняку вел. рог. худоби при його вирощуванні в зонах радіоактивного забруднення / Нікітенко А.М., Малина В.В., Ткаченко Т.П., Архіпов М.П. та ін. Чорнобиль−Біла Церква−Львів−Київ, 2000. − 26 с.

10.  Рекомендації по використанню природного імуностимулюючого препарату КАФІ при вирощуванні поросят / Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В. та ін. Біла Церква,  2000. −18с.

11. Рекомендації з технології використання імуномодулюючого препарату КАФІ у свинарстві / Нікітенко А.М., Малина В.В., Лясота В.П., Ткаченко Т.П., Акетін В.С. та ін. − Біла Церква, 2001. −10 с.

12. Рекомендації щодо технології використання в свинарстві імуномодулюючого препарату КАФІ структурованого приладом "Політон" / Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В. та інш.− Біла Церква  − Київ, 2002. − 17 с.

13. Рекомендації щодо технології використання імуномодулюючого препарату Ферамін у свинарстві / Нікітенко А.М., Лясота В.П., Квачов В.Г., Малина В.В. та ін. −Біла Церква, 2002. −14 с.

14. Показники фізіологічної норми клітинного та гуморального факторів природної резистентності свиней / Нікітенко Л.М., Лясота В.11., Малина В.В. та ін. − Біла Церква−Львів, 2002. – 16 с.

15.  Рекомендації з  дослідження природної резистентності свиней / Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В. і ін. Біла Церква−Київ−Львів, 2004. − 68 с.

  16.  Рекомендації щодо технології використання структурованого ізотонічного розчину у свинарстві. /Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., та ін. Біла Церква, 2005. − С. 22.

17. Малина В.В., Нікітенко А.М., Лясота В.П. Технологія використання   природного імуномодулюючого препарату „Мобес" у скотарстві. − Біла Церква, 2006. − 26 с.

18.  Рекомендації з технології використання імуномодулюючого препарату „Гомотин" у тваринництві (доповнені) / Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Вірич П.А. − Біла Церква − Володарка, 2007. −15 с.

19. Технологія використання природного імуномодулюючого препарату Мобес у птахівництві. Методичні рекомендації. Швед В.В., Нікітенко А.М. Малина В.В., Лясота В.П. Біла Церква, 2007. – 14 с.

20. Рекомендації щодо технології використання імуномодулюючого препарату Мобес у свинарстві / А.М. Нікітенко, В.В. Малина, В.А. Гришко, В.А. Журбенко. –  Біла Церква, 2009. – 48 с.

21. Застосування пробіотику Протекто-актив під час вирощування телят раннього віку. Методичні рекомендації. / Болоховська В.А., Болоховський В.В.,  Терешко Б.М., Лясота В.П., Нікітенко А.М., Горбатюк О.І. Біла Церква, 2009. – 33 с.

22. Застосування пробіотика Протекто-актив у процесі вирощування молодняку свиней. Методичні рекомендації. / Болоховська В.А., Болоховський В.В., Бондаренко Л.В., Малина В.В., Лясота В.П., Нікітенко А.М., Наумчук В.В., Горбатюк О.І. Біла Церква, 2010. – 37 с.

23. Застосування еубіотика Біо-актив у кролівництві. Методичні рекомендації. / Лясота В.П., Болоховська В.А., Болоховський В.В., В.І. Бала, В.В. Лобко, А.М.

 Нікітенко., О.І. Горбатюк, В.М. Пінчук,  Біла Церква, 2010. – 34 с.

24. Доклінічні дослідження та застосування імуностимулятора селіран для вирощування поросят. Методичні рекомендації. / В.Л. Коваленко, В.П. Лясота, , В.В. Малина, В.А. Гришко,  Л.В. Бондаренко, Ю.М. Балим, М.В. Чорний, В.Г. Іванова-Сальнікова. Біла Церква, 2016. – 29 с.

25. Застосування імуностимулятора арселан молодняку великої рогатої худоби. Методичні рекомендації. / В.Л. Коваленко, В.П. Лясота, А.В. Розумнюк, В.В. Малина, В.А. Гришко, Ю.О. Балацький, Ю.К. Сидорук, М.В. Чорний, Т.М. Ігнатьєва. Біла Церква-Київ-Харків, 2016. – 22 с.

26. «Застосування комплексного дезінфікуючого препарату Геоцид (методичні рекомендації) » Коваленко В.Л., Лясота В.П., Балацький Ю.О., Малина В.В., Гришко В.А.− Біла Церква  2015 р. − 26 с.

Нормативно-технічна документації (НТД) на біологічно активні препарати:

1.  Никитенко А.М., Шарандак В.И., Малина В.В., Гомотин – жидкая форма.,  Москва  ТУ 10.07.160-89.

2. Нікітенко А.М., Малина В.В., Козак М.В.КАФІ ТУ У 46.15.227-98. Настанова по використанню КАФІ у ветеринарії № 15-14/299 від 08.12.97 р.

3. Нікітенко А.М., Малина В.В., Козак М.В. Мобес ТУ У 46.15.426-99. Настанова по застосуванню препарату "Мобес" № 15-14/60 від 13.04.99 р.

4. Нікітенко А.М., Малина В.В, Козак М.В. Гомотин ТУ У 46.15.423-99 Настанова по застосуванню препарату "Гомотин" № 15-14/205 від 28.10.99 р.

5. Нікітенко А.М., Малина В.В., Лясота В.П., Квачов В.Г., Колодочка А.А., Козак М.В. Ферамін ТУ У 46.15.424-99 Настанова по застосуванню препарату "Ферамін" № 15-14/203 від 28.10.99 р.

6. Нікітенко А.М., Малина В.В., Журбенко В.А., Шарандак В.І., Романов М.М., Марковський Л.М., Толмачов А.І. Камізол ТУ У 46.15.425-99 Настанова по застосуванню препарату "Камізол" № 15-14/204 від 28.10.99 р.

7. «КАФІ» : Технічні умови України (ТУ У) 24.4.–20573778–003:2007 ДКП 24.42.21.690,УКНД 11.220 / А.М. Нікітенко, В.В. Малина, М.В. Козак Нормативно-технічна документація пройшла експертизу у Держдепартаменті ветеринарної медицини і Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок МАП  України; зареєстровано у Всеукраїнському державному науково-виробничому центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Держспоживстандарту України 02.07.2009. – № 02568182/034869.

8. «Мобес»: Технічні умови України (ТУУ) 24.4–20573778–006:2007. ДКП 24.42.21.690,УКНД 11.220 / А.М. Нікітенко, В.В. Малина, М.В. Козак  – Нормативно-технічна документація пройшла експертизу у Держдепартаменті ветеринарної медицини і Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок МАП  України; зареєстровано у Всеукраїнському державному науково-виробничому центрі стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт) Держспоживстандарту України 19.06.2009.–№02568182/034826.

9. Кормові добавки з пробіотичною дією: Технічні умови України     (ТУ У) 15.7–30165603–019:2009 ДКПП 15.71.10, УДКН 65.120 / В.В. Болоховський, О.В. Нагорна, А.М. Благодір, В.П. Кучерявий, В.В. Гончарук, Ю.С. Деркач, І.В. Мудрик, В.П. Лясота, В.В. Малина, Б.М. Терешко, Л.В. Бондаренко, В.В. Лобко, І.В.Міркулова, Ю.О. Машкін, В.О. Пінчук. – Нормативно-технічна документація пройшла експертизу у Держдепартаменті ветеринарної медицини і Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок МАП  України.

10. Швед В.В., Лясота В.П., Малина В.В., Гришко В.А., Іванова - Сальникова  В.І.,Нестеренко В.В. Нормативно-технічна документації на новий імуномодулюючий препарат «Селіран». Технічні Умови України ТУ У 24.2-05510830-001: 2012, затверджені Держ. департаментом ветеринарної медицини від 15.03.2012 р.

11. Коваленко В.Л.,  Балацький Ю.О., Лясота В.П., Реєстраційне посвідчення « Засіб дезінфікуючий «Геоцид» ( розчин для дезінфекції) АВ − 05666 − 03 − 14 від 26.12.2014 р. Наказ Державної ветеринарної та фіто санітарної служби України від 26.12.2014 р.

 

5. Статті:

у міжнародних виданнях (ISI)

−міжнародне видання

−у фахових виданнях

−матеріали конференції

−тези конференцій

−стаття у нефаховому виданні