Завершені наукові розробки | Кафедри іноземних мов

Наукова діяльність кафедри спрямована на ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО, ПРОБЛЕМНОГО ТА СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими напрямами:
- Сучасні мультимедійні технології у викладанні англійської мови – доцент О. Шмирова.
- Структурно-семантичні, функціональні і лексичні аспекти німецького адміністративного права – старший викладач В. Рєзнік.
- Фундаментальні особливості сільськогосподарських термінів німецької мови – старший викладач О. Боньковській .
- Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі вивчення іноземних мов – доцент В. Марчук.
- Розвиток гностичних здібностей студентів засобами іноземної мови – старший викладач С. Лобачова.
- Вивчення китайської фонетичної системи – асистент О. Куліш.
- Лінгвокогнітивний і прагматичний аспекти реалізації мовної гри у сучасному німецькомовному дискурсі (на матеріалі рекламних текстів) – асистент М.М. Носенко.
- Використання елементів етимологічного аналізу у процесі вивчення лексики іноземної мови (французької, німецької, латинської) – доцент О. Д. Будугай. Як викладач української літератури вона досліджує також актуальні питання літературознавства і фольклористики.
Результати досліджень в області теорії і методики професійної освіти, методики викладання іноземних мов з використанням інформаційних технологій, історії педагогіки, публікуються в національних і міжнародних журналах.
Члени кафедри беруть активну участь в наукових конференціях та семінарах, як в Україні, так і за кордоном.
Щороку НПП кафедри готують більше 20 студентів з різних факультетів нашого університету до участі в науковій студентській конференції «Наукові пошуки молоді в третьому тисячолітті". Деякі з наших колег рецензують наукові роботи Малої академії наук.
Члени кафедри здійснюють переклад англійською мовою анотацій для збірника наукових статей, які публікуються на базі нашого університету.