Завершені наукові розробки | Кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва

Бровко Наталія Іванівна – захист кандидатської дисертації на тему: "Захист права людини на особисту свободу в контексті протидії торгівлі людьми: філософсько-правовий аспект». 2011р.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wXNXHaIAAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0003-3525-2817

 

Ковальчук Інна Валентинівна  - захист кандидатської дисертації на тему:"Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правовий аналіз". 2009р.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Q-5rzF0AAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0002-1804-4189

 

Мельник Олеся Григорівна - захист кандидатської дисертації на тему:«Теоретичні засади правовідносин в сфері реалізації судової влади». 2014р.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4GyvqgAAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0003-1714-6957

 

Терещук Микола Миколайович працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук на тему: «Інститут відповідальності в публічному праві».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oWrZ5EAAAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0002-0772-9975