Завершені наукові розробки | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Тематика захищених дисертацій НПП кафедри:

Карпенко С.Д. у 2005 р. захистила  кандидатську дисертацію з фольклористики – «10.01.07» на тему: «Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин».

Рудакова Т.М. у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію з української мови – «10.02.01» на тему: «Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ – початку ХХІ ст.».

Тимчук І.М. у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з теорії та методики професійної освіти за спеціальністю – «13.00.04».

Синякова В.Б. у  2012 р. захистила кандидатську дисертацію із соціальної психології на тему: «Гендерні особливості підлітків з неповних родин».

Погоріла С.Г. у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки – «13.00.04» на тему: «Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки підприємництва у вищому навчальному закладі».

Римар Н.Ю. у 2016 році захистила кандидатську дисертацію з літературознавства на тему: «Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї».