Завершені наукові розробки | Кафедри технології виробництва молока і м’яса

Деклараційні патенти України на винахід та авторські свідоцтва:

 1. А.с. № 4402640. Сосковая резина доильного аппарата / Админ Е.И. с соавторами, 1988.
 2. А.с. № 1544305. Способ доения животных / Админ Е.И. соавторами.,1988.
 3. А.с. № 1402305. Устройство для подмывания вымени / Админ Е.И. с соавторами, 1988.
 4. А.с. № 1491425. Способ выращивания телят в профилакторный период / Админ Е.И.с соавторами, 1988.
 5. Закусілов М.П. – Патент № 54062 А (Замінник овечого молока для ягнят-сиріт) та № 54063 А (Стартова кормосуміш для ягнят) від 17.02.2003 р. 
 6. Борщ О.В., Чернюк С.В. – Патент № 48699 – Спосіб підвищення інтенсивності росту молодняка телят молочних порід. – 2010.
 7. Луценко М.М., Смоляр В.І., Тонковид О.Л. Патент на корисну модель № 38802 «Пристрій електронний для діагностики маститу у корів. – 2009.
 8. Пірова Л.В. Патент на корисну модель «Спосіб зниження вмісту важких металів у продуктах забою свиней» № 49644 від 11.05.2010 р. 
 9. Пірова Л.В. Патент на корисну модель «Спосіб збагачення міддю та цинком продуктів забою свиней» № 34300 від 10.03.2010 р.
 10. Ластовська І. О., Кудлай І. М. Патент України на корисну модель № 114497, МПК (2017.01) Приміщення для утримання молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі № u 201609522;заявлено 15.09.2016; опубліковано 10.03.2017, Бюл. № 5, 2017 р. 

Рекомендації, затверджені науково-технічною радою Міністерства аграрної політики і продовольства України

 1. Приготовление и использование гранулированих кормосмесей из целых растений ячменя. / С.А. Савчук, В.Ф. Каравашенко, В.И.Бала и др.// Информационный листок УкрНИИНТИ № 77 – 0317 – Серия 21.09., Вып. 5., - 1977.-3 с. 2. Поточно-цеховая система производства молока / Е.С.Бирюкова, В.И.Бала, Э.В. Ланин // Плакат; УкрНИИТИ. – 1982. – 3 с.
 2. Смешанные посевы однолетних кормових культур – важнейший резерв рационального использования земли // В.Н. Ткачук, Е.С.Бирюкова. В.И.Бала. // Информационный листок № 83-0175. –Серия 34. – Вып. 7. УкрНИИНТИ, Киевское отделение 1983. – 3 с.
 3. Админ Е.И.. Рекомендации по реконструкции молочных ферм с привязным содержанием коров. – М.: Агропромиздат, 1986. – 40 с.
 4. Методичские рекомендации по технологи кормления коров на молочних фермах индустриального типа. / Е.И. Админ, В.И.Бала, В.П.Федоров, П.И.Бунь. - Киевский облагропром, Киевское облуправление НТО сельского хазяйства – 1987. – 20 с.  6. Методические рекомендации по использованию доильных залов с установками «Ёлочка» и «Тандем» при привязном содержании / М.В.Зубец, А.Н.Довгий, М.М.Лотош, Е.И.Админ В.И., Бала, В.П. Федоров и др. – К.: Госагропром УССР, 1987.– 34 с.
 5. Производство молока на индустриальной основе (методические рекомендации). // Е.И.Админ, В.И. Бала, В.П.Федоров, П.И. Бунь. Киевский облагропром, Киевское облуправление НТО сельского хазяйства–1986.–29 с. 
 6. Технология и организация труда с использованием автоматизированых доильных залов в условиях привязного содержания коров // Е.И.Админ, В.И.Бала, В.П. Федоров - БЦСХИ, Киевская сельскохозяйственная выставка. – Киев: Облполиграфиздат, 1987. – 1 с.
 7. Методические рекомендации по доению коров в родильном отделении / В.Н.Старых, А.В.Шичалин, А.В.Борщ, Е.И.Админ и др. – М., 1988. – 60 с.
 8. Методичні рекомендації щодо поетапного переоснащення діючих ферм та їх переходу на енергоресурсозберігаючі технології рентабельного виробництва високоякісного молока / О.В.Борщ, Є.І.Адмін, Д.М.Микитюк. – Біла Церква, 2004. – 39 с.
 9. Технологія вирощування племінного молодняку коней / В.П.Федоров, В.І.Бала, Д.В. Підвалюк та ін. – К.: Асоціація «Україна», 1996. – 60 с.
 10. Рекомендації щодо використання ліпроту в складі раціонів молодняку кролів на відгодівлі / М.М.Сломчинський, В.С.Бомко, О.Ю. Москалик, В.І.Бала. – Біла Церква, 2004. – 10 с.
 11. Інтенсивне вирощування молодняку овець породи прекос у товарних господарствах України: Методичні рекомендації для спеціалістів товарних господарств / М.П.Закусілов. – Біла Церква, 1999. – 12 с.  
 12. Рекомендації щодо використання ліпроту в складі раціонів молодняку кролів на відгодівлі / М.М. Сломчинський, В.С. Бомко, О.Ю. Москалик, В.І. Бала. – Біла Церква, 2004. – 10 с.
 13. Технологічний проект створення спеціалізованої товарної ферми з рентабельного виробництва яловичини, за технологією м’ясного скотарства: Методичні рекомендації / Д.М. Микитюк, Т.А. Донченко, А.М. Дубін, А.І. Коваль. – Біла Церква, 2007. – 60 с.
 14. Методичні рекомендації щодо використання кормових столів різноманітної конструкції для годівлі дійних корів та первісток / Адмін Є.І., Борщ О.В., Пацеля О.А. та ін. - Біла Церква, 2007. – 18 с.
 15. Рекомендації з оцінки вгодованості корів молочних порід в умовах безприв’язного утримання: / Борщ О.О., Борщ О.В.- Київ, 2015. - 22