Завершені наукові розробки | Кафедри виробництва та переробки продукції рибництва

“Розробка оцінки екологічного стану водойм різного призначення басейну ріки Рось методом біотестування” (виконувалось згідно договору на розробку науково-технічної продукції №818 з Державним комітетом України по водному господарству. Використовується БУВР р. Рось при здійсненні моніторингу водних ресурсів, а саме: визначення токсичності окремих речовин; виявлення присутності  потенційних токсикантів невідомого складу;  встановлення джерел токсичного забруднення екосистем і оцінки їх інтенсивності).

«Наукове обґрунтування проведення еколого-репродуктивних попусків з водних об’єктів басейну річки Рось» (виконувалось згідно договору на розробку науково-технічної продукції №821з Державним комітетом України по водному господарству. Використовується БУВР р. Рось при прийнятті управлінських рішень щодо встановлення режимів проведення еколого-репродуктивних попусків з водних об’єктів басейну річки Рось для збереження та відновлення її екологічного стану).

 

“Наукове обґрунтування використання рослиноїдних видів риб для покращення якості води у водосховищах  басейну р. Рось”(виконувалось згідно договору на виконання науково-дослідної роботи №303 з Державним агенством водних ресурсів України. Використовується БУВР р. Рось з метою покращення якості води в місцях водозабору для питного водопостачання.)