Факультет права та лінгвістики

 

Стратегія розвитку факультету права та лінгвістики в умовах реформаційних викликів


Факультет права та лінгвістики як структурний підрозділ Білоцерківського національного аграрного університету був створений шляхом об’єднання юридичного факультету й факультету лінгвістики у лютому 2014 року. Це об’єднання відбулося з метою посилення наукової та навчально-педагогічної співпраці фахівців кафедр сфери гуманітарних знань задля підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів. Адже сучасні вимоги ринку праці диктують потребу, аби фахівці в сфері юриспруденції володіли на належному рівні іноземними мовами, а філологи, окрім суто фахової мовознавчої підготовки мали можливість якомога більше розширювати свій кругозір в сфері суміжних дисциплін.

Нині на факультеті права та лінгвістики здійснюється підготовка з за напрямами:

  • Право (ОР «бакалавр» та «магістр»)
  • Іноземна філологія (ОР «бакалавр»)

За напрямом «Право» готуються фахівці для сфери юриспруденції. Нині, підготовлені нами юристи успішно працюють у різних структурах як державних органів, так і приватного сектору, а зокрема: у судах (в тому числі секретарями, помічниками), у державній виконавчій службі, в поліції, у навчальних закладах, юристами підприємств, а також практикуючими приватними адвокатами  тощо.

Важливим досягнення юридичного факультету, а тепер факультету Права та лінгвістики є Юридична клініка з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Діючи при факультеті вже десятиліття, вона стала надзвичайно цінним майданчиком набуття практичних фахових навичок нашими студентами. А про рівень якості підготовки наших юристів свідчить те, що за показниками роботи наша Юридична клініка входить до 10-ки найкращих в Україні. Тож іще зі студентських років, вихованці факультету – майбутні юристи, мають можливість застосовувати свої знання на практиці.

Високому рівню підготовки сприяє навчально-наукова база: просторі аудиторії, обладнані сучасною мультимедійною та комп’ютерною технікою, спеціалізовані навчально-методичні кабінети. В числі кращих, зокрема, є спеціалізований кабінет з криміналістики, підготовлений кафедрою публічно-правових дисциплін.

За напрямом підготовки «Іноземна філологія» спеціалізації «письмовий переклад (англійська, німецька, французька, китайська мови)» готуються фахівці кваліфікації: «Письмовий перекладач», «Перекладач науково-технічної та ділової літератури» зі знанням (щонайменше) трьох мов. Студенти, які вивчили третю чи четверту іноземну мову (факультативно) отримують сертифікат-додаток до диплома зі зазначенням відповідної спеціальності та кваліфікації.

Наші випускники є фахівцями з перекладу іноземних мов й можуть себе реалізувати в сферах організаційно-перекладацької, викладацької, науково-дослідницької, управлінської діяльності, в сфері міжнародних зв’язків. Зокрема, працюють на підприємствах різних форм власності, які мають зв’язки з іноземними партнерами, де необхідна кваліфікація перекладача, а також на посадах консультантів, дилерів, менеджерів по зв’язках з громадськістю, туристично-екскурсійних центрах, викладачами іноземних мов тощо.

Викладання іноземних мов на факультеті здійснюється на основі сучасних методик відповідно до умов Болонського процесу. Це дає можливість студентам продовжити навчання за кордоном, оскільки диплом випускників факультету визнається і в Європі, і на інших континентах. Про рівень підготовки викладацького складу свідчить те, що наші спеціалісти постійно надають допомогу організаціям міста та району у веденні ділового листування із зарубіжними партнерами та в роботі із делегаціями. Про рівень якості навчання наших студентів засвідчують наступні факти: в березні 2012 р. студентка 4 курсу Катерина Голованова зайняла 1 місце в Україні серед наукових студентських робіт з перекладознавства; четверо студенток 4 курсу вибороли право на проходження стажування в університеті Тайваню з грудня 2013 р. по квітень 2014 р.; протягом останніх 4-х років кожен четвертий студент-перекладач побував за кордоном з метою мовного стажування. До того ж доброю традицією стало проведення окремих практичних занять викладачами-іноземцями, зокрема з США та Китаю.

Загалом, студенти факультету беруть активну участь у різних програмах по обміну студентами із навчальними закладами усього світу. Наші студенти вдосконалюють свої знання в університетах Німеччини, Франції, Швейцарії, США, Китаю тощо.

Факультет надає студентам можливість обрати форму навчання – денну або заочну. Підготовка здійснюється за кошти як юридичних, так і фізичних осіб (за найнижчою вартістю оплати навчання в регіоні). В разі потреби, студенти забезпечуються місцями у гуртожитку.

На сьогодні немає потреби переконувати у необхідності вивчення іноземних мов. Виклики сьогодення вимагають від сучасної людини вміння спілкуватися з жителями багатьох країн світу, щоб переймати їх досвід та представляти свої здобутки, тож очевидно, що без знання іноземних мов про кар’єрний ріст не може бути мови.

Проте не завжди спеціалісти, навіть найкращі у своїй галузі, на достатньому рівні володіють іноземною мовою і не можуть порозумітися з іншомовними партнерами без особливих зусиль.

Саме тут на допомогу їм приходять перекладачі – фахівці, здатні переосмислювати і трансформувати інформацію та донести її засобами іншої мови. Перекладацькі послуги є невід’ємною складовою міжнародних переговорів на різних рівнях, а тому сьогодні вони користуються великим попитом на ринку праці. Досконале знання мови (в ідеалі- декількох мов) забезпечує роботою за будь-якої ситуації незважаючи на стан економіки країни, а тому професія перекладача набуває все більшої популярності в нашій країні. Багато вишів готують перекладачів, але навчання на факультеті права та лінгвістики у БНАУ має суттєві переваги:

  • тільки в нашому університеті навчання навичок перекладу відбувається з урахуванням майбутньої спеціалізації, зокрема переклад у галузі економіки та сільського господарства;
  • тут ви зможете опанувати три найбільш поширених у світі мови (англійську, китайську, німецьку або французьку);
  • свої знання студенти можуть застосовувати безпосередньо на практиці – наші студенти проходять стажування у країнах, мову яких вони вивчають: США, Німеччині, Франції, Польщі, Швеції, о.Тайвань;
  • носії мови – часті гості на факультеті і до послуг студентів відкриті заняття, які проводять викладачі з інших країн;
  • тут ви можете не лише вивчити мову, але й пізнати культуру інших країн та розширити свій світогляд.

З кожним роком збільшується необхідність у спеціалістах, які володіють китайською мовою, оскільки поглиблюються відносини між нашими країнами. До цього часу її викладання здійснювалося лише у декількох навчальних закладах. В нашому університеті на базі факультету права та лінгвістики працює центр китайської мови та культури. Його діяльність полягає у проведенні мовних курсів, а також у популяризації вивчення китайської мови та культури на нашому факультеті. Центр допоможе Вам не лише оволодіти китайською мовою, але й глибше пізнати культуру Піднебесної.

Однією із задач Центра є сприяння надання інформаційних послуг, проведення культурних заходів. До послуг студентів надається бібліотека, відеотека, аудіотека та журнальний стенд. 

Підручники, журнали, газети та аудіокасети можуть видаватися для використання вдома. Також постійно поповнюється новим матеріалом для покращення вивчення китайської мови.