Якість освіти

Забезпечення якості

Процесна модель управління якістю освіти в Білоцерківському НАУ

Цикл забезпечення якості вищої освіти в БНАУ

 

Нормативно-правова база

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Політика Білоцерківського національного аграрного університету у сфері якості

Етичний кодекс університетської спільноти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості та здійснення коригувальних і запобіжних дій у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про групи зі змісту та якості освіти в Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про академічну доброчесність у Білоцерківському національному аграрному університеті

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у Білоцерківському національному аграрному університеті

 


Академічна доброчесність

Корисні посилання:

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] / Західний науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Бюлетень ВАК України. – 2010. - №2.

Николаев Е. Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики [Електронний ресурс] / Евгений Николаев // Освітній портал, 2006.

Онлайн-ресурси пошуку плагіату:

1. https://unicheck.com

2. StrikePlagiarism.com

3. https://www.plagscout.com/uk

4. http://www.turnitin.com/en_us/home

5. http://www.scanmyessay.com

6. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php

7. http://plagiarismdetector.net/

8. http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

9. http://www.duplichecker.com/

10. http://www.paperrater.com/

11. http://plagiarisma.net/

12. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php

13. http://www.plagium.com/

14. http://www.paperrater.co

 


Моніторинг якості

АНКЕТА 8 для студентів БНАУ (2019 р.)

АНКЕТА 7 для науково-педагогічних працівників БНАУ (2019 р.)

ПРОЕКТ "РІДНА МОВА" АНКЕТА 1

ПРОЕКТ "РІДНА МОВА" АНКЕТА 2

ПРОЕКТ "РІДНА МОВА" АНКЕТА 3

 

АНКЕТА 6 "Оцінювання студентами освітнього процесу"

АНКЕТА 5 "Оцінювання співпраці університету з роботодавцями"

АНКЕТА 4 "Визначення очікувань студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 3 "Визначення очікувань батьків студентів від освітніх послуг"

АНКЕТА 2 "Оцінювання рівня екологічної свідомості"

АНКЕТА 1 "Оцінювання студентами БНАУ рівня університетських інформаційних сервісів"

 

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування (2019р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 3 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 4 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 5 (2018 р.)

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для АБТФ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для БТФ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для ФВМ

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для Економ.

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування 6 (2018 р.) для Еколог.