ENG | УКР |

Атестація аспірантів на засіданні академічної ради з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка»

 

8 червня відбулось планове засідання Академічної ради з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка», на якому було розглянуто питання чергової атестації аспірантів, які навчаються на програмі.

Засідання було проведено онлайн, в форматі відео конференції Zoom під головуванням доктора економічних наук, професора О.М. Варченко, голови Академічної ради, гаранта освітньо-наукової програми 051 «Економіка».

Аспіранти доповіли членам Академічної ради та колегам про виконану за звітний період роботу, поділялися своїм баченням щодо напрямів її продовження. Були також обговорені питання щодо перспективного удосконалення освітньо-наукової програми.

За результатами прослуханих звітів про виконання індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та відповідей на поставлені запитання членів Академічної ради прийняті відповідні рішення щодо атестації аспірантів.