ENG | УКР |

Білоцерківський НАУ здобув фінансування за програмою Еразмус+

 
За результатами конкурсу, оголошеними Європейською Комісією, Білоцерківський НАУ у консорціумі з іншими українськими та європейськими партнерами здобув фінансування для проєкту за програмою Еразмус+ КА2 «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation [ClimEd]», 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – «Навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу».
Проєкт спрямовано на розвиток кліматичного обслуговування і підвищення ефективності інформаційно-просвітницької діяльності у сфері клімату та навколишнього середовища з метою адаптації до змін клімату і пом'якшення їх наслідків для населення.
Передбачається створення коротко-, середньо- та довгострокових навчальних курсів на основі компетентнісного підходу з використанням інноваційних педагогічних технологій для підготовки та перепідготовки фахівців кліматозалежних галузей економіки, а також онлайн-курсів для підвищення обізнаності широких верств населення в галузі кліматології і кліматичних послуг.
 
Тривалість проєкту ‒ 3 роки.
Координатор проєкту ‒ Університет Гельсінкі, Фінляндія.
До консорціуму проєкту входять такі установи:
Університет Ровіра і Віргілі, м. Таррагона, Іспанія
Естонський університет наук про життя, Естонія
Одеський державний екологічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
Національний університет «Львівська політехніка
Одеський національний медичний університет
Міністерство освіти і науки України 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України