Дисципліни | Кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Основні навчальні дисципліни кафедри:

 1. Геодезія
 2. Вища геодезія
 3. Супутникова геодезія
 4. Геодезія з основами землевпорядкування
 5. Топографія
 6. Топографія з основами картографії
 7. Основи наукових  досліджень в агрономії
 8. Основи наукових досліджень в землеустрої
 9. Землеустрій
 10. Історія земельних відносин
 11. Ландшафтознавство
 12. Картографія
 13. Фотограмметрія
 14. Геодезичні роботи при землеустрої
 15. Електронні геодезичні прилади
 16. Цифрові плани і карти