Дисципліни | Кафедри лісового господарства

Основні навчальні дисципліни кафедри:

 1. Основи фахової підготовки
 2. Ботаніка
 3. Лісова зоологія
 4. Фізіологія рослин
 5. Лісова селекція
 6. Біометрія
 7. Лісівництво
 8. Лісова таксація
 9. Лісові культури
 10. Лісовпорядкування
 11.  Агролісомеліорація
 12. Лісове товарознавство
 13. Рекультивація порушених ландшафтів
 14. Ландшафна таксація
 15. Лісова меліорація
 16. Екологія лісу
 17. Соціальне лісівництво
 18. Природно-заповідна справа
 19.  Лісовий кадастр
 20. Рекреаційне лісівництво
 21. Деревинознавство
 22. Основи гідротехнічної меліорації
 23. Лісова пірологія
 24. Основи лісоексплуатації
 25. Недеревні ресурси лісу

КАТАЛОГ
анотацій вибіркових дисциплін освітньої програми
«Лісове господарство»