ENG | УКР |

Кафедра мовної підготовки

 

Міжнародний навчально-науковий інвестиційний центр

Кафедра мовної підготовки

e-mail: dep.languages@btsau.edu.ua
 kmp-umi@ukr.net

 

Роман Лілія Анатоліївна – в.о. зав. кафедри

Учене звання і науковий ступінь: кандидат філологічних наук, Ph. D.

Напрями наукової діяльності: «Інновації в методиці викладання української мови як іноземної»; «Порівняльна граматика та стилістика української та англійської мов».

Викладає дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення (фонетичний курс)», «Основи граматики української мови», «Практикум з української мови».

Авторка персональної монографії «Біблійно-християнський контекст прози Івана Франка», співавторка колективної монографії «Українознавство у системі вищої освіти» і навчального посібника «Українська мова як іноземна», рекомендованого МОЗ України.

Авторка понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних фахових та закордонних рецензованих періодичних виданнях.

Член редколегії міжнародного наукового міждисциплінарного рецензованого журналу “The Caucasus: Economic and Social Analysis Journal”.

 

 

Рудакова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри

Учене звання і науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності: «Інноватика у викладанні української та англійської мов», «Порівняльна лексикологія української та англійської мов»

Викладає дисципліни: «Основи граматики української мови».

Авторка понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема й 2 підручників та 1 навчального посібника, рекомендованого МОН.

 

 

 

 

Будугай Андрій Олександрович – асистент кафедри

Напрями наукової діяльності: «Лексикологія», «Методика викладання української та іноземної мов», «Семантика», «Філософія мови».

Викладає дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення», «Практикум з української мови», «Основи теоретичної та практичної граматики української мови».

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій в Україні, Болгарії, Німеччині, Росії. Серед них – 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України.

 

 

 

Димань Наталія Олегівна – асистент кафедри

Напрям наукової діяльності: «Використання інтерактивних методів під час викладання української мови як іноземної».

Викладає дисципліни: «Практика усного і писемного мовлення», «Ділова іноземна мова», «Практикум з англійської мови».

 

Скрипкіна Єлизавета Юріївна – асистент кафедри

Напрями наукової діяльності: «Порівняльна лексикологія української та англійської мов», «Використання інтернет-ресурсів під час викладання української  мови як іноземної».

Викладає дисципліни: «Основи фонетики і графіки іноземної мови», «Основи теоретичної та практичної граматики української мови», «Практика усного і писемного мовлення».

 

 

 

 

Данілова Альона Петрівна – старший лаборант кафедри.


ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру мовної підготовки
міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру
Білоцерківського національного аграрного університету