ENG | УКР |

Міжнародний науково-практичний підсумковий семінар претвіннінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgro Sup (м. Ліон, Франція)

 

 

27–28 вересня на факультеті ветеринарної медицини відбувся Міжнародний науково-практичний підсумковий семінар претвіннінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgro Sup (м. Ліон, Франція) щодо підвищення якості ветеринарної освіти в Україні «Імплементація освітньої політики МЕБ у ветеринарну медицину України», учасниками якого були представники Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики і продовольства, Держпродспоживслужби України, декани та викладачі факультетів ветеринарної медицини різних вищих навчальних закладів України, науково-педагогічні працівники вищої ветеринарної школи VetAgroSup (м. Ліон, Франція), співробітники науково-дослідних інститутів НААН, магістранти та студенти факультету ветеринарної медицини БНАУ, слухачі курсів безперервної освіти, представники ветеринарного бізнесу.

Основною метою семінару було представити та проаналізувати результати претвінінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgroSup, розповсюдити отриманий досвід вищим навчальним закладам України, що мають ветеринарні факультети, залучити до спільної роботи з покращення ветеринарної освіти нашої держави широке коло науково-педагогічних працівників, практиків, науковців.

Першу частину роботи семінару розпочали з вітального слова ректора університету, академіка НААН Даниленка А.С. та генерального директора Ліонської вищої ветеринарної школи VetAgroSup, мадам Емануель Суберан.

На пленарному засіданні семінару прозвучала спільна доповідь координаторів проекту з французької сторони, а саме: професорів Аньєс Леблон та Марка Артуа щодо позиції Міжнародного епізоотичного бюро з питання ветеринарної освіти та бачення її покращення через твіннінг-проекти між співпрацюючими ветеринарними факультетами. Про результати проекту розповів координатор проекту з української сторони – професор М.В. Рубленко.

З доповіддю перед присутніми виступив голова науково-методичної комісії з напряму ветеринарна медицина МОН України, декан факультету ветеринарної медицини НУБіП, професор Цвіліховський М.І., в якій висвітлив перспективи підготовки лікарів ветеринарної медицини в Україні. Про кроки щодо модернізації інформаційної складової науково-дослідної діяльності університету та перспективи міжнародної наукової співпраці доповів доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Царенко Т.М.

Друга частина проходила розмежовано у чотирьох різних секціях:

Перша секція «Формування компетенцій у випускників факультетів ветеринарної медицини щодо забезпечення безпеки харчового ланцюга», її модераторами виступили доцент Хіцька О.А., доцент Вовкотруб Н.В. та професор Alain Gonthier. В межах секції відбулися майстер-класи з різних модулів:

– модуль з дисципліни «Гігієна харчових продуктів», де піднімалося питання щодо аналізу небезпечних чинників та ризик-орієнтована система державного контролю безпечності харчових продуктів;

– модуль з дисципліни «Токсикологія» на тему “Алгоритми діагностики отруєння тварин ветеринарними препаратами та аналіз токсикологічних протоколів (методологія та педагогічні ресурси)” та майстер-клас професора Alain Gonthier з модуля дисципліни «Гігієна харчових продуктів» був приурочений питанню аналізу випадків спалаху харчових отруєнь та вивчення причин забруднення сальмонелою сиру, виготовленого з сирого молока (приклад викладання у формі тематичного дослідження).

Цікавими і корисними, з точки зору підвищення професійної обізнаності, удосконалення навчальних програм дисциплін та методології їх викладання, були майстер-класи, проведені модераторами. Доценти Хіцька О.А. та Вовкотруб Н.В. поділилися інформацією, яку отримали під час стажування у VetAgroSup, детально проаналізували навчальні плани дисциплін «Гігієна харчових продуктів» та «Токсикологія» Ліонської Національної ветеринарної школи та БНАУ, розповіли про оновлення навчальних програм ФВМ БНАУ та впровадження сучасних підходів до методології викладання. Надзвичайно цікавим був майстер-клас професора VetAgro Sup Alain Gonthier з методології аналізу випадків спалаху харчових отруєнь.

На закінчення відбулася дискусія щодо модернізації та формування навчальних програм з дисциплін “Гігієна харчових продуктів” та “Клінічна токсикологія” у відповідності до вимог МЕБ, національного і міжнародного законодавства з позицій концепції “Єдиного здоров’я”, у який взяли участь представники факультетів ветеринарної медицини НУБіП, Житомирського національного агроекологічного університету, Одеського національного аграрного університету, Сумського держаного аграрного університету, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України.

Друга секція «Моніторинг антибіотикорезистентності та раціональна антибіотикотерапія» її модератори доцент Рубленко І.О. та асистент Шаганенко В.С.,

На секції з майстер-класами щодо модернізації навчальних планів виступили доцент Рубленко І.О. – з модуля дисципліни “Загальна мікробіологія” – Сучасні методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та асистент Шаганенко В.С. з дисципліни “Фармакологія” – Раціональна антибіотико-терапія, її принципи, ризики безконтрольного використання хіміотерапевтичних препаратів. Надзвичайно цікавою була презентація «Контроль антибіотикорезистентності в сучасних реаліях лабораторної практики» директора ТОВ НВФ Укрмедіалаб Прибатень Р.А., Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю та антимікробної резистентності. Викладачі VetAgro Sup Каролін Пруяк та Зорі Джуаледжі взяли участь у семінарі дистанційно, у режимі онлайн-конференції.

В обговоренні взяли участь всі учасники семінару, представники Всеукраїнської асоціації інфекційного контролю та антимікробної резистентності, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, НУБіП, Полтавської державної аграрної академії, Житомирського національного агроекологічного університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, які наголосили на важливості проблеми антимікробної резистентності мікроорганізмів та необхідності модернізації навчальних планів у вивченні цього питання.

Третя секція «Модернізація змісту та методів викладання дисциплін (курсів) з епідеміологічної підготовки у відповідності до рекомендацій МЕБ щодо компетенцій випускників факультетів ветеринарної медицини»

На засідання секції доцент Царенко Т.М. представив презентацію – Модернізація навчального плану та методів викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» відповідно до рекомендації МЕБ (методологія та педагогічні ресурси) в якій виклав досвід твіннінг-проекту та наголосив на необхідність глибокого оновлення навчальної програми з модуля «Загальна епізоотологія» відповідно рекомендацій МЕБ щодо «компетенцій першого дня» випускника ветеринара.

Майстер-клас «Впровадження у навчальний процес окремих методів навчання на прикладі викладання теми «Африканська чума свиней» був цікавим з огляду на нові методи викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби», зокрема підходи активного навчання та проблемно-орієнтованого навчання» провів професор Корнієнко Л.Є.

У дискусії після доповідей взяти участь представники Житомирського НАЕУ, НУБіП України, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького, Одеського державного аграрного університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Полтавської державної аграрної академії щодо актуальності врахування у навчальних програмах рекомендацій МЕБ, оцінки запропонованих проекти навчальних програм для курсів «Епізоотологія та інфекційні хвороби» та «Біостатистика», розроблені за результатами проекту.

Четверта секція «Модернізація анестезіологічної підготовки на факультетах ветеринарної медицини». Роботу секції розпочав доцент  Андрієць В.Г., представивши порівняльний аналіз навчальних програм, педагогічних ресурсів та клінічної практики з анестезіології у VetAgro Sup та Білоцерківському НАУ. Майстер-клас доц. Андрійця В.Г. та проф. Карін Портье з дисципліни «Анестезіологія» – «Методика подання лекцій з анестезіології за концепцією «перевернутого класу» викликав жвавий інтерес аудиторії, було висвітлено методологію подачі лекційного матеріалу за сучасною технологією «перевернутого класу» (flipped class), представлено критерії оцінювання знань студентів. Презентацію на тему «Ключові моменти інгаляційної анестезії» представила проф. Карін Портьє, яка висвітлила з практичні моменти проведення інгаляційної анестезії у тварин.

У дискусії після семінару взяли участь представники факультетів ветеринарної медицини різних вищих закладів України, було зауважено на тому, що завдяки Проекту було проведено стажування викладачів у Vet Agro Sup (м. Ліон), спільно з французькими колегами розроблено навчальну програму з анестезіології згідно з рекомендаціями МЕБ щодо ветеринарної освіти та створено педагогічний ресурс для вивчення предмету «Анестезіологія» у Білоцерківському НАУ

Наступний день семінару (28 вересня) був не менш насиченим для учасників.

Професори VetAgroSup провели відкриті заняття англійською мовою для студентів та викладачів з тематики дисциплін «Епізоотологія» та «Хвороби коней».

Професори Аньєс Леблонд разом з Карін Портьє провели для студентів практичне заняття з особливостей клінічного та переданестезіологічного дослідження коня. Заняття виявилося надзвичайно інформативним та цікавим, про що свідчив активний діалог між студентами та французькими викладачами.

Професор Марк Артуа провів для студентів відкрите заняття з проблеми сказу, на якому поділився своїм досвідом наукових досліджень з цієї тематики у Франції, роботи у МЕБ та сучасних підходів до профілактики і ліквідації хвороби. Студенти активно задавали питання та брали участь у обговорення запропонованої теми. На занятті були присутні викладачі кафедри епізоотології та інфекційних хвороб БНАУ та д-р. вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького Куртяк Б.М.

Активність студентів на заняттях англійською мовою з французькими професорами говорить про велику зацікавленість студентів у міжнародній освіті. Після занять керівник проекту, мадам Аньєс Леблонд ознайомила студентів з перспективами та існуючими програмами міжнародного обміну студентами між нашими навчальними закладами, відповіла на чисельні запитання студентів.

Білоцерківський НАУ продовжуватиме співпрацю з VetAgro Sup та розпочинає роботу щодо виконання кількох спільних проектів із сподіванням на їх успіх.

 

Вовкотруб Н.В., доцент кафедри терапії та клінічної діагностики