Наукова діяльність | Кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру

Демченко  Віктор Миколайович - "Підвищення ефективності технологічного процесу дозування цілих та різаних бульб картоплі при садінні".

Даниленко Анатолій Степанович - "Розвиток підприємництва в АПК України (теоретико-прикладні аспекти)".

Карпенко  Анатолій Миколайович - "Організаційно - економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств".

Прядка Тетяна Миколаївна - "Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області)".

Камінецька Оксана Валеріївна - “Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту”.

Комарова Наталія Вікторівна -   “Еколого- економічні засади охорони та відтворенення земель водного фонду”.