ENG | УКР |

Оголошено конкурс науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням

 
Міністерством освіти і науки України оголошено конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету.
 
На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними пунктами 2-6 статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»:
  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • енергетика та енергоефективність;
  • раціональне природокористування;
  • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  • нові речовини і матеріали.
Просимо подати проєкти до 28 листопада 2022 року у відділ науково-дослідної та інноваційної діяльності vndid@btsau.edu.ua
 
Учасники Конкурсу повинні підготувати відповідні документи:
1) Заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника науково-технічної розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності). Подання ксерокопій Заявки не допускається;
2) листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники – ксерокопії); 
3) оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді та скан-копії листів
4) супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності);
5) лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності), в якому учасник Конкурсу підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки учасника Конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, з технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.
Документи подаються у картонній папці з позначкою «Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням», на титульній сторінці якої вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.
 
Детально з умовами конкурсу та порядком оформлення можна ознайомитись за посиланням:
 
Ірина Ластовська, начальник відділу науково-дослідної та інноваційної діяльності