ENG | УКР |

Презентація Всеукраїнського проєкту “Формування усвідомленості покоління: коучинг у системі вищої освіти України”

 
19 листопада кафедрою публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки економічного факультету презентовано Всеукраїнський проєкт “Формування усвідомленості покоління: коучинг у системі вищої освіти України”.
Проєкт розроблено в межах ініціативи посольства США “Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку” #CEforSD, #УДФСУ, @usdos.kyiv.us, @USGAlumniUkraine.
Майстренко Катерина Миколаївна, керівник проєкту, коуч, кандидат наук з державного управління, в ході презентації зазначила: «…Коучинг – найважливіша система навичок і умінь, якими повинен володіти викладач та студент у сучасному світі, оскільки знання змінюються швидкими темпами, завдання студента – “навчитися вчитися”, і саме коучингова технологія запускає в дію механізм через особистісну мотивацію студентів самостійно отримувати знання і практично їх реалізовувати».
Проєкт відповідає цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, зокрема:
4 забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх; 
17  зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Ключова мета проєкту: формування усвідомленостістудентів та викладачів через розвиток та удосконалення “гнучких” навичок, зокрема: самомотивація; впевненість у собі; критичне мислення; уміння задавати  “сильні” питання; постановка цілей; самопрезентація; емоційний інтелект; креативність; уміння брати на себе відповідальність; робота в команді; проєктне мислення;лідерство; комунікації.
 
Командою проєкту  розроблено:
❖ Структуру та цілі проєкту;
❖ Детальний опис діяльності за проєктом;
❖ Визначено потенційні ризики проєкту;
❖ Ключові показники ефективності проєкту;
❖ Календарний план-графік впровадження діяльності за проєктом;
❖ План-графік виконання робіт по проекту;
❖ Сталість результатів проєкту;
❖ Структура управління, команда проєкту;
❖ Матриця відповідальності;
❖ Аналіз стейкхолдерів проєкту;
❖ Бюджет проєкту;
❖ Механізм моніторингу та оцінки проєкту;
❖ Перспективні напрями подальшої реалізації проєткту.
 
Учасники тренінгу ознайомились з основними визначеннями, принципами, особливостями та компетенціями, які передбачає коучинг. А також активно приймали учать у завданнях та обговореннях щодо тематики проєкту.