Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агрономія»

 

3 червня 2019 року відповідно до наказу наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2019 р. № 534-л, з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агрономія» зі спеціальності 201 Агрономія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Білоцерківському національному аграрному університеті розпочала роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Господаренко Григорій Миколайович – професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва, доктор сільськогосподарських наук, професор,  голова комісії

Кудря Сергій Іванович – доцент кафедри землеробства ім. О.М. Можейка, Харківського національного аграрного університету ім В.В. Докучаєва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член комісії