ENG | УКР |

Шляхом інтеграції до європейського та світового освітнього простору

 

У процесі розвитку міжнародної діяльності колектив Білоцерківського національного аграрного університету на чолі з ректором Анатолієм Степановичем Даниленком закладає нові традиції і механізми та вирішує завдання, важливі як для науково-педагогічних працівників закладу, так і для студентів.

Необхідними кроками на цьому шляху є здійснення інституціональних змін на основі міжнародного досвіду, посилення міжнародної проектної, освітньої і наукової діяльності, розширення програм подвійного диплома, мережування в регіональних і глобальних програмах, міжнародний трансфер технологій. 

З метою розширення міжнародної діяльності Анатолій Степанович взяв участь у засіданні Генеральної асамблеї Європейської асоціації ЗВО за напрямом підготовки ветеринарна медицина (EAEVE) (м. Загреб, Хорватія).

Європейська асоціація ветеринарних освітніх закладів (EAEVE) – це транснаціональна  неурядова організація з акредитації для ветеринарної медицини в Європі. Її головною метою є розвиток та зміцнення співпраці між ЗВО у галузі ветеринарії шляхом регулярних зібрань, обмін досвідом у викладанні та дослідженнях  між навчальними закладами.

Під час засідання було затверджено рішення щодо асоційованого членства факультету ветеринарної медицини нашого університету в EAEVE. Це надає право співробітникам факультету брати участь у всіх заходах  EAEVE, проте без права голосу під час колективного прийняття рішень.

Після офіційної частини  Анатолій Степанович провів ряд робочих зустрічей з Президентом Асоціації професором Стефаном Мартіно, директором експертної комісії щодо проведення міжнародної акредитації, професором Лакьо, директором Ліонської ветеринарної школи Емануелем Субераном, деканом факультету ветеринарної медицини Загребського університету, професором Ненандом Турком, партнерами з Університету ветеринарної медицини і фармацевтики м. Кошице, Словаччина.

Першочергово було обговорено перспективи проходження факультетом ветеринарної медицини нашого університету  міжнародної акредитації та загальні питання щодо подальшої співпраці.

Міжнародна співпраця університету, яка ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів та розвитку освітнього і  наукового потенціалу, сприятиме довготривалим дружнім стосункам та відкриє нові шляхи для реалізації наукового потенціалу.