Участь у конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»

 

11-12 червня на базі Київського національного торговельно-економічного університет (КНТЕУ) відбулась Міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», організаторами якої були Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Британська рада в Україні, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і КНТЕУ. Від Білоцерківського НАУ в конференції взяли участь проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Димань Т.М. та інженер навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти Василенко О.І. На 5 пленарних і 5 секційних засіданнях очільники зазначених вище інституцій, а також провідні вітчизняні та європейські експерти у галузі освіти презентували пріоритети національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, знайомили з інструментами модернізації вищої освіти та європейської інтеграції України, кращими практиками щодо забезпечення якості вищої освіти. Особливу увагу було приділено питанням розбудови локальних систем менеджменту якості, акредитації освітніх програм за міжнародними стандартами, методології кількісних і якісних досліджень у сфері зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості, формуванню мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти. Варто відзначити, що в нашому університеті сьогодні активно розвиваються всі пріоритетні напрями освітньої політики, про які йшлося на конференції, імплементуються кращі практики менеджменту якості. Необхідно продовжувати розпочату справу формування культури якості в університетської спільноти.

 

Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності,
доктор. с.-г. наук, професор