Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
 
Галузь знань: 21 Ветеринарна медицина
Спеціальність: 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
Освітній рівень «Магістр»
Освітня кваліфікація: Магістр з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
Термін навчання: на основі повної загальної середньої освіти – 6 років; для випускників освітнього рівня «Бакалавр» – 2 роки;
 
Для випускників ЗОШ сертифікати ЗНО:
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Хімія або історія України.
 
 
Студенти спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» отримують комплексну професійну підготовку з питань:
 • контролю дотримання чинних нормативно-правових актів стосовно гігієни тварин, гігієни харчових продуктів і кормів;
 • організації сучасних методів ветеринарного обслуговування тваринництва;
 • організації та контролю виконання гігієнічних вимог і санітарних заходів, спрямованих на дотримання вимог загальної профілактики хвороб тварин і забезпечення їх здоров’я відповідно до концепції «Єдиного здоров’я»;
 • контролю за передзабійною підготовкою та забоєм тварин, післязабійного інспектування продуктів забою, забезпечення простежуваності;
 • організації та контролю дотримання гігієнічних вимог щодо виробництва та обігу харчових продуктів упродовж усього харчового ланцюга;
 • володіння методиками відбору проб і методами досліджень безпечності та якості харчових продуктів і кормів;
 • проведення моніторингу залишків токсикантів, забруднюючих речовин та ветеринарних препаратів у харчових продуктах;
 • проведення державного контролю за технологічними процесами виробництва та обігу об’єктів санітарних заходів з метою управління ризиками;
 • проведення державного аудиту на потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів і кормів згідно із системою управління безпечності харчових продуктів (HACCP/ISO 22000) та контроль системи моніторингу для кожної критичної точки управління під час виробництва продукції.

  

 
Випускники спеціальності «212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» можуть обіймати управлінські та виконавчі посади:
 • лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії;
 • лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів;
 • лікар ветеринарної медицини м’ясопереробних підприємств;
 • начальник (заступник) Головного управління Держпродспоживслужби області (міста, району);
 • головний інспектор державного контролю;
 • головний державний аудитор;
 • науковий співробітник (ветеринарна медицина);
 • асистент, викладач вищого навчального закладу,
 • директор (завідувач) лабораторії,
 • директор (начальник, інший керівник) підприємства.