ENG | УКР |

Іспит для сертифікованих інженерів-землевпорядників

 
Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету відповідно до угоди про співпрацю із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру № 56-Г від 12.09.2016 проводить курси підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів-землевпорядників з подальшим отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації.
Запрошуємо усіх зацікавлених осіб на навчання, яке триватиме з 06 вересня до 17 вересня 2021 року.
Підвищення кваліфікації проводиться відповідно вимог до Програми підвищення кваліфікації для сертифікованих інженерів землевпорядників, затверджених Рішенням Кваліфкомісії Держгеокадастру від 24.06.2021 р., протокол №1. https://land.gov.ua/vymohy-do-prohramy-pidvyshchennia-kvalifikatsii-sert...
 
Підсумковий контроль знань слухачів курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюється шляхом тестування за допомогою програмного забезпечення. У тестові завдання включається 50 запитань за тематикою курсу підвищення кваліфікації із чотирма варіантами відповіді на кожне, одна з яких є правильною.
Вищий навчальний заклад забезпечує в онлайн-режимі на своєму офіційному сайті та/або у YouTube трансляцію підсумкового контролю знань (тестування).  Тривалість тестування 45 хвилин.
Слухач курсу за програмою підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників вважається таким, що успішно підвищив кваліфікацію і має право на видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації у разі, якщо кількість обраних ним неправильних відповідей не перевищує п’яти.
Підготовку тестових завдань та технічний супровід підвищення кваліфікації (тестування) забезпечує Держгеокадастр. Пропозиції щодо змісту та переліку тестових питань приймаються від саморегулівних організацій у сфері землеустрою, представників вищих навчальних закладів.
За результатами підсумкового контролю знань (тестування) складається протокол, що направляється навчальним закладом до Кваліфікаційної комісії. Іспит вважається таким, що відбувся у разі присутності на ньому члена (членів) Кваліфікаційної комісії, який не є пов’язаною особою з ЗВО в якому проводиться підсумковий контроль знань.
Навчання буде проводитись дистанційно на базі навчальної платформи Moodle БНАУ.
Тестування буде проводитись в центральному корпусі Білоцерківського НАУ за адресою: пл. Соборна 8/1, Біла Церква, Київська обл.
 
Зацікавлені у підвищенні кваліфікації особи подають:
  • копію паспорта (1, 2 сторінка);
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу за відповідними спеціальностями.
 
Пакет документів можна надіслати поштою ipncsvm@ukr.net або занести особисто в Інститут післядипломного навчання БНАУ: пл. Соборна 8/1, Біла Церква, Київська обл., 09117.
 
Вартість навчання – 3600 грн. (без ПДВ).
Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок університету.
Платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 00493712 ДКСУ у м. Київ
р/р UA078201720313231003201009356
Призначення платежу: за підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника
 
Контактна особа: Мазур Тетяна Григорівна, директор Інституту післядипломного навчання, тел.  067 9066776